Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uponor Ecoflex, pred-izolované potrubie s vynikajúcou flexibilitou vo svojej triede

Uponor Ecoflex je ucelený systém pred-izolovaného potrubia, ktorý sa využíva pre rozvody pitnej vody, teplej vody s cirkuláciou alebo na prenos vykurovacej vody medzi jednotlivými budovami. Za účelom optimalizácie ponúka systém niekoľko variant pred-izolovaného potrubia.

Pred-izolované potrubie je najnovšie ponúkané v dvoch variantoch. Zásadný rozdiel je v type použitej izolácie a je dobre viditeľný z obrázkov 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazená skladba potrubia Uponor Ecoflex Thermo, ktorého základom je potrubie PE-Xa. To je pevne ukotvené v strede izolácie z PEX penovej izolácie a uložené do tvaru "psia kosť", ktorá farebne odlišuje prívod a spiatočku vykurovacej vody. Celá táto konštrukcia je opatrená tvrdeným HDPE obalom, ktorý je odolný UV žiareniu. Konštrukcia potrubie je detailne popísaná nižšie.

Obr. 1 Uponor Ecoflex Thermo
Obr. 1 Uponor Ecoflex Thermo
Obr. 2 Uponor Ecoflex Thermo PRO
Obr. 2 Uponor Ecoflex Thermo PRO

Na obr. 2 je zobrazené potrubie Uponor Ecoflex Thermo PRO. Potrubie vychádza z rovnakej koncepcie, teda základ tvorí potrubie teplonosnej látky PE-Xa. Izolačný materiál je tu však použitá PUR pena, ktorá má o 40% lepšie izolačné vlastnosti ako penová izolácia z PEXA peny. Pre lepšiu flexibilitu je v malej vrstve po obvode plášťovej rúry z HDPE obalu použitá PEX pena, ktorá umožňuje lepšiu manipuláciu a menšie polomery ohybu. Pod vonkajším HDPE obalom je ešte tenká vrstva hliníka, ktorá zaisťuje stabilitu a garantované tepelno-izolačné vlastnosti PUR peny počas jej celej životnosti. Pre odlíšenie prívodného a vratného potrubia vo variante Twin je jedno z potrubia označené modrým pruhom.


Oba systémy sú plne kompatibilné a ideálnym riešením je ich kombinácia - Thermo PRO pre energetické zásobovacie siete a pre pripojenie jednotlivých objektov použiť flexibilnejšie potrubie Thermo.

Potrubia Uponor Ecoflex sú dodávané zvinuté v kotúčoch a to v dĺžkach požadovaných zákazníkom. Maximálne dĺžky jednotlivých potrubí sú 100 alebo 200 m s ohľadom na dodávanú dimenziu. Vzhľadom k vynikajúcej flexibilite s minimálnymi polomermi ohybov, potrubie možno rýchlo a jednoducho uložiť do výkopov dlhých tras bez nutnosti spoja. Polomery ohybov závisia od navrhovanej dimenzie, hodnoty sa pohybujú od 0,25 do 1,4 m.

Teplotná odolnosť PE-Xa potrubí pre trvalú prevádzku je 80 °C. Krátkodobo je možné odolávať teplotám až do 100 ° C, ale táto hodnota sa považuje ako poruchová a nesmie byť v potrubí po celú dobu prevádzky.

Skladba potrubia Uponor Ecoflex Thermo

 1. Ochranné plášťové potrubie je vyrobené z vysoko odolného korugovaného materiálu PE-HD, chráni izoláciu potrubia pred vlhkosťou a vonkajším zaťažením. Vrúbkovanie zvyšuje odolnosť voči zaťaženiu a zlepšuje flexibilitu potrubia. Ochranné potrubie je odolné UV žiarenie, takže môže byť vedené aj po povrchu
 2. Izolácia je vyrobená zo speneného sieťovaného polyetylénu. Vrstvená skladba zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečení vysokej pružnosti celého potrubia. Štruktúra "uzavretých pórov" izolačného materiálu zabraňuje nasiakavosti vodou a tým aj zhoršenie izolačných vlastností (nasiakavosť izolácia je menej ako 1%). Flexibilitu zlepšuje viacvrstvová izolácia v prevedení "cibuľovej štruktúry". Kompenzáciu a riešenie dĺžkovej tepelnej nie je nutne riešiť, pretože vzhľadom na flexibilitu PE-Xa potrubia je toto zabezpečené samo-kompenzačnou vlastnosťou systému v rámci izolácie.
 3. Dvojfarebná stredová - izolácia ("dog bone") uľahčuje rozlíšenie "prívodu" a "spiatočky" v prípade Twin verzie potrubí.
  Obr.3 Uponor Thermo Twin
  Obr.3 Uponor Thermo Twin
 4. Potrubie teplonosnej látky je vyrobené z PE-Xa materálu alebo PE-HD. Vyznačuje sa odolnosťou voči korózii a inkrustácií, s vynikajúcou odolnosťou voči chemickým zlúčeninám. Vďaka veľmi hladkému vnútornému povrchu sú tlakové straty trením pri prúdení minimalizované. Materiály potrubia: PE-Xa (Thermo a Aqua) a PE-100 (Supra). Vysoká bezpečnosť a dlhá životnosť, odolnosť proti napäťovým trhlinám.

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo je označenie pre pred-izolované potrubia určené pre riešenie rozvodov vykurovacej vody. Ponúkané varianty sú v prevedení single (samostatné potrubia v izolácii) alebo twin (prívod aj spiatočka vykurovacej sústavy sú umiestnené v jednom plášti). Vo variante Thermo sú k dispozícii dimenzie potrubia od 25 do 125 mm. Použitie: pre prepojenie tepelného čerpadla s rodinným domom alebo ideálne vhodné pre riešenie zásobovania teplom menších sídlisk. V prípade rozľahlých sústav centralizovaného zásobovania teplom je vhodná kombinácia verzií Thermo a Thermo PRO. Rozsiahle energetické zásobovacie siete s väčšími tepelnými stratami po trase je vhodné použitie potrubia Thermo PRO s  tepelnou izoláciou s PUR peny. Na koncových vetvách a k prípojkám jednotlivých budov je vhodné navrhnúť Ecoflex Thermo s PEX izoláciou s veľmi dobrou flexibilitou a pružnosťou. Ako teplonosné potrubie je pre systém Ecoflex Thermo aj Ecoflex Thermo použité potrubie Pe-Xa. Je teda možná akákoľvek kombinácia oboch variantov.

Obr. 4 Uponor Ecoflex Aqua
Obr. 4 Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua

Ecoflex Aqua je primárne určené pre rozvody teplej pitnej vody. Jediným rozdielom je samotné teplonosné potrubie, ktoré je v tomto prípade bez kyslíkovej bariéry. Zásadný rozdiel je v hrúbke steny použitého PE-Xa potrubia, pretože potrubie Ecoflex Aqua sú s odolnosťou tlakovej triedy PN 10. Ecoflex Aqua je dodávaný vo variante single v dimenzií 25 až 110 mm. Variant twin je dodávaný do dimenzie 50 mm, s tým, že druhé potrubie je do dimenzie 25 mm, ktorá je určené pre cirkulačné potrubie.

Obr. 5 Uponor Ecoflex Supra
Obr. 5 Uponor Ecoflex Supra

Uponor Ecoflex Supra/Supra PLUS

Ecoflex Supra je potrubie tlakovej rady PN 16, nie je tu však použité klasické PE-Xa potrubia, ale potrubie z materiálu PE100. Tepelná odolnosť tohto materiálu je maximálne do 20 ° C. Potrubie je teda určené najmä pre prívod studenej pitnej vody. V prípade potreby je toto potrubie možné dodať so samoregulačným káblom, ktorý chráni potrubie pred zamrznutím..

Obr. 6 ukladanie potrubia
Obr. 6 ukladanie potrubia

Ukladanie potrubí

Potrubia Uponor Ecoflex sa štandardne ukladajú do zeminy, ale je možné ho uložiť aj na konzoly, alebo voľne na povrchu. Hĺbka uloženia závisí na možnostiach a požiadavkách na zaťaženie na povrchu. Minimálna hĺbka uloženia je 0,5 m, maximálna 6 m. Bezpečná je nezamŕzajúca hĺbka. Potrubia aj tvarovky so špeciálnymi izolačnými súpravami je možné uložiť aj pod komunikácie so zaťažením do 60 t.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte technických špecialistov spoločnosti Uponor na www.uponor.sk

Výhody:

 • mimoriadna flexibilita potrubia
 • žiadne usadeniny, inkrustácia alebo korózia
 • mechanicky odolné puzdro PE-HD
 • nízke tlakové straty trením
 • jednoduchá a rýchla montáž, jednoduché spájanie potrubia
 • potrubia narezané na mieru (až 200 m vedenia bez spojov)
 • variabilita riešenia (jedno, dvoj, alebo štvor rúrkové)

Inštalačné video:

Flexibilný predizolovaný potrubný systém Ecoflex

Viac informácii


UPONOR, s.r.o. (CZ)
logo UPONOR, s.r.o. (CZ)

Společnost Uponor působí na českém trhu od roku 2005 a patří mezi vedoucí dodavatele plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plošného vytápění a chlazení pro domácnosti a komerční budovy.