Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce snižování hluku a vibrací


Vás zve na
ZÁKLADY TECHNICKÉ AKUSTIKY
2. června 2004 - Praha

Kurz seznámí posluchače se základními akustickými veličinami a decibelovými stupnicemi. Názorně budou prezentovány poznatky z oblasti hodnocení hluku působícího na člověka hladinou akustického tlaku A. Vysvětleny budou základní funkční závislosti ze šíření hluku ve volném a uzavřeném prostoru. Posluchač se naučí hodnotit hlučnost strojů a strojních zařízení hladinou akustického výkonu A, resp. spektrem hladiny akustického výkonu.

Bude prezentována novela Nařízení vlády č. 502/2000, NV 88/2004 platná od 1. 4. 2004.

Posluchači obdrží sylaby jednotlivých přednášek a publikaci Hluk a chvění - autor Doc. Ing. Richard Nový, CSc.. Současně bude doporučena dostupná technická literatura.


Časový program kurzu:

 8.30 Registrace účastníků
 9.00 Zahájení, odborné přednášky
12.00 Přestávka - oběd
13.00 Odborné přednášky
16.00 Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Ing. Olga Mikulová

Odborný garant kurzu:
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
2. 6. 2004 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      860,-
- pro ostatní         960,-

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 08 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.
V případě přihlášení e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději do 26. 5. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama