Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce osvětlení


Vás zve na
KURZ SVĚTELNÉ TECHNIKY I
8. června 2004 - Praha

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí a Státní zdravotní ústav


Kurz je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů a hygienické služby, dále pak architektům, projektantům a pracovníkům činným v investiční výstavbě.


Časový program kurzu:

 9.00 Prezence
 9.30 Zahájení, odborné přednášky
   Témata přednášek:
  • Význam osvětlení a oslunění v investiční výstavbě
  • Základní kritéria denního osvětlení a metody hodnocení
  • Základní kritéria umělého osvětlení a metody hodnocení
  • Základní kritéria sdruženého osvětlení a metody hodnocení
  • Základní kritéria proslunění budov a metody hodnocení
  • Aktuálně platná legislativa v oblasti světelné techniky
  • Zkušenosti projektanta a zkušenosti pracovníka hygienické služby
14.00 Předpokládaný závěr kurzu

Přednášející:
Doc. Ing. Václav Bystřický, CSc., Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matoušek, Ing. Marcel Pelech, Ing. Jiří Slezák, Ing. Zuzana Vyoralová

Odborný garant kurzu:
Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
8. června 2004 - Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 - Vinohrady, velká posluchárna v budově 11.
Dopravní spojení: metro trasa "A" stanice Želivského, dále pěšky celkem cca 5 minut: směr Vršovice, projít průchodem pro pěší tvaru klenuté brány a po schodech dolů stále rovně přímo před vrátnici Státního zdravotního ústavu.

2. Účastnický poplatek     800,- Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 204 10 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před zahájením semináře na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama