Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Thermo Solar Žiar, s.r.o. - Pragotherm/Frigotherm 2004 střední hala Průmyslového paláce, stánek č. 37

Predstavenie a história

Slovenská spoločnosť thermo|solar Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom je jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Od roku 1997 sa v Žiari nad Hronom vyrába inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý dodnes predstavuje absolútne svetové prvenstvo v tejto oblasti podnikania. Medzi jeho hlavné prednosti patrí vysoká účinnosť pri relatívne nízkych investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. To ho predurčuje na prípravu priemyselného tepla alebo prikurovanie budov. Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu, výskum a vývoj. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. Spolupráca s domácimi i zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi prináša neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a výrobkov. Na kolektory poskytuje záruku 12 rokov.
thermo|solar Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, ale aj do ekologizácie výroby. Výsledkom tohto snaženia je 100 % regenerácia anodizačného a vyfarbovacieho roztoku z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a bezodpadová likvidácia mazadiel z lisovne kolektorových vaní.

Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 100 tisíc m2 kolektorov ročne, ktorú je možné v relatívne krátkej dobe zvýšiť na dvojnásobok. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy. Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho tepla.

Existuje celý rad príkladov z rôznych kútov sveta, kde kolektory Heliostar pracujú v extrémnych podmienkach alebo na neštandardných spôsoboch využitia tepla. Ako príklady možno uviesť inštaláciu vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v Ománe. Ako technicky zaujímavú realizáciu je možné uviesť aj objekt ústavu sociálnej starostlivosti v Slatiňanoch v Čechách, kde sa solárnym teplom pokrýva 87 % potrieb tepla na kúrenie a prípravu TÚV vďaka sezónnemu zásobníku tepla o objeme 1100 m3 a spolupráci kolektorov s tepelným čerpadlom.

Na výstave Aquatherm 2003 Praha po prvý raz predstavila verejnosti nový rad slnečných kolektorov Heliostar - s novým typom absorbérov. Ide o nové technické riešenie, ktorému predchádzal trojročný vývoj.

Hlavnými prednosťami nových kolektorov sú výrazne lepšie prestupy tepla z absorbčnej platne do teplonosnej kvapaliny, menšie tepelné straty, nižšia hmotnosť, lepší vzhľad, zlepšená stabilita absorbéra a vnútorných krycích líšt v kolektore. Kolektory sú prednostne určené pre moderné low-flow (pomaloprietočné) solárne systémy

Design kolektorov Heliostar patrí už dlhé roky k najlepším v Európe. Podľa meraní je minimálny energetický zisk Heliostaru 300N2P+ ročne 525 kWh/m2, čo ho radí k najvýkonnejším štandardným kolektorom vyrábaným v Európe.

Nové kolektory majú komplexné testy výkonových a ostatných kvalitatívnych parametrov kolektorov podľa nových európskych noriem EN 12975-1,2 zo svetoznámeho FRAUNHOFER Institut, Freiburg v Nemecku.