Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
odborná sekce klimatizace a větránísi Vás dovolují pozvat

na 16. konferenci

Klimatizace a větrání 2004

4. - 5. února 2004
Praha, Národní dům na Vinohradech

Konference je navržena do Programu celoživotního vzdělávání
ČKAIT s očekávaným bodovým ohodnocením 3 body.


Program konference je zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností

 • projektantů, výrobců vzduchotechnických zařízení, montážních firem, investorů a dalších stavebníků a obchodníků
 • pracovníků odborných i vysokých škol, výukových středisek všech stupňů, odborníků z vývoje a výzkumu
 • orgánů státní správy
 • provozovatelů větracích a klimatizačních zařízení.

  Zájem bude soustředěn na koncepce, soustavy, výrobky a metodiky při navrhování, realizaci i provozu větracích a klimatizačních zařízení v nejširším spektru staveb i technologických zařízení.

  Pozornost bude věnována ekonomii provozu, energetickým auditům, financování staveb i hygienickým požadavkům větraných a klimatizovaných objektů.

  Předmětem jednání a diskusí bude též problematika následků nekvalifikovaných vstupů neodborníků do všech fází tvorby a provozu klimatizačních zařízení.

  Mimořádně důležitým tématem, které na konferenci zazní, budou rovněž dopady přibližování a vstupu České republiky do Evropské unie na profesní a tržní prostředí s ohledem na prestiž, autorizaci a uplatnění našich odborníků ve sjednocené Evropě.

  Konference bude příležitostí k setkání odborníků, kolegů nejen ze vzduchotechnické profese, ale i všech souvisejících profesí, ke zhlédnutí výstavy výrobků významných zúčastněných dodavatelů i k případným obchodním jednáním.

  Generální sponzor konference: C.I.C. Jan Hřebec

  Mimořádný sponzor konference: DAIKIN

  Odborný garant konference: Ing. Jiří Frýba

  Členové čestného výboru konference:
  prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - děkan fakulty stavební ČVUT v Praze
  Mgr. Martin Hřebec - C.I.C. Jan Hřebec
  prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D. - děkan stavební fakulty STU Bratislava
  Ing. Bohumil Špinar - čestný člen Společnosti pro techniku prostředí
  Michael Toifl - DAIKIN
  prof. Ing. Petr Zuna, CSc. - děkan fakulty strojní ČVUT v Praze

  Členové přípravného výboru:
  prof. Ing. František Drkal, CSc., prof. Ing. Karel Hemzal, CSc., Ing. Markéta Kolbabová, Ing. Miloš Lain, Ing. Jan Matějka, Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Stanislav Toman


  Upozornění pro firmy - vystavovatele

  V rámci konference se uskuteční výstava výrobců a dodavatelů vzduchotechnických zařízení a jejich komponentů, měřicí a regulační techniky. Své výrobky můžete v rámci konference prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 12.000,- Kč.

  Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát konference:
  tel./fax: 221 082 201
  e-mail: stp_set@vol.cz

  Mediální partneři STP: TZB-info, Topenářství instalace

  Organizační zajištění:
  Společnost pro techniku prostředí
  Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stp_set@vol.cz


  Časový program konference:

  4.2.2004 5.2.2004
    8.15 hod Prezence účastníků   9.00 hod Odborné přednášky
    9.00 hod Zahájení, projevy hostů 11.30 hod Přestávka
    9.30 hod Odborné přednášky 12.00 hod Odborné přednášky
  12.00 hod Přestávka 15.00 hod Ukončení konference
  12.30 hod Odborné přednášky
  16.00 hod Závěr 1. dne konference
  19.00 hod Společenský večer (do 22.00 h)


  Přednášky připravené do programu konference:

  Energie hospodaření, úspory, výpočty
  • Ekonomické využití odpadního tepla při větrání, klimatizaci a vytápění
   Dvořák Josef
  • Energetická efektivnost zdrojů chladu pro klimatizační systémy
   Havelský Václav
  • Energetická bilance větracích systémů obytných budov
   Hirš Jiří
  • Návrh optimálnej hlúbky tepelnej izolácie pre rozvody chladu
   Peráčková Jana
  • Hodnocení větrání a klimatizace budov v rámci energetického auditu
   Zálešák Martin
  • Tepelné zisky z vnitřních vybavení administrativních budov
   Duška Michal
  • Tepelné zisky od sluneční radiace oknem
   Chmel Petr
  • Modelování protisluneční ochrany budov
   Navrátilová Olga
  Mikroklima a hluk
  • Legislativa jako nástroj ochrany ovzduší
   Lajčíková Ariana
  • Vnitřní prostředí v administrativních budovách
   Mathauserová Zuzana
  • Komfort, zdravie a produktivita vo vetraných a klimatizovaných priestoroch
   Petráš Dušan
  • Optimální a přípustné tepelně-vlhkostní podmínky na pracovištích a v obytných interiéreh budov - novelizace nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
   Jokl Miloslav
  • Zhodnocení rizika průvanu v obývacím pokoji - přívod čerstvého vzduchu pomocí konvektoru
   Katolický Jaroslav
  • Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem
   Zmrhal Vladimír
  • Větrání hal pro intenzivní chov nosnic
   Kic Pavel
  • Metodika stanovení mikroklimatických podmínek klimatizovaného prostoru letadla
   Myška Jiří
  • Vlastní hluk vzduchotechnických rozvodů
   Nový Richard
  Měření a regulace
  • Inteligentní budovy
   Bojanovský Josef
  • Komunikační systémy a přehled sběrnic
   Bašta Jiří
  • Inteligentní řízení a diagnostika - cesta ke kvalitě, bezpečnosti a hospodárnosti
   Šmejkal Ladislav
  • Projekt Smarthomes
   Reinberk Zdeněk
  Součásti vzduchotechnických systémů - konstrukce a optimalizace
  • ZZT - známé principy v nových aplikacích
   Hemzal Karel
  • Solární komín pro větrání a pasivní chlazení
   Charvát Pavel
  • Lokální odsávání zesíleným štěrbinovým sacím nástavcem
   Janotková Eva
  • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny
   Schwarzer Jan
  • Vznik námrazy a odmrazování mikrokanálových výměníků tepla
   Svobodová Gabriela
  Vzduchotechnické soustavy - projektování, provoz
  • K vývoji klimatizace
   Drkal František
  • Nová generace VRV-II
   Macalík Tomáš
  • Nový pohled na navrhování klimatizace v moderních administrativních budovách
   Petlach Jiří
  • Nový systém teplovzdušného vytápění s řízeným větráním obytných budov a jeho výpočtový model
   Morávek Petr
  • Smluvní podmínky externích činností (outsourcingu) při provozu vzduchotechnických a ostatních technických zařízení budov
   Frýba Jiří
  • Nízkoenergetické chlazení budov
   Lain Miloš
  • Výstavba jednotky pro transplantaci kostní dřeně v dětské části Fakultní nemocnice v Motole
   Cihelka Vladimír
  • Bariérové chovy laboratorních zvířat aneb potkal potkan potkana
   Burda Zdeněk
  • Integrace chladicího zařízení do energetického systému
   Petrák Jiří
  • Solární skleník jako zdroj tepla pro teplovzdušné větrání
   Jaroš Michal
  • Větrací systém se vzduchovými solárními kolektory
   Jaroš Michal
  • Hybridní větrání obytných a veřejných budov
   Jícha Miroslav

  Informace pro účastníky konference:
  1. Datum a místo konání konference
  4. - 5. února 2004, Národní dům na Vinohradech, Nám. Míru 9, Praha 2 - Vinohrady. Doprava: Metro trasa "A" stanice "Náměstí Míru".

  2. Účastnický poplatek
  Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním konference a sborník referátů.
  Pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 1.800,- Kč
  Pro ostatní - 2.200,- Kč
  Další náklady včetně společenského večera hradí všem účastníkům sponzoři konference.

  3. Úhrada poplatku
  Účastnický poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky Praha - Spálená - číslo účtu 43837011/0100. Variabilní symbol: 204 01 01. IČO: 499978. DIČ: 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

  4. Závazná přihláška
  Závaznou přihlášku vyplňte, podepište, opatřete potvrzením o úhradě účastnického poplatku (kopií složenky, bankovního převodu) a odešlete sekretariátu konference. Uzávěrka závazných přihlášek: 30. ledna 2004. Pokud nezašlete zároveň se závaznou přihláškou doklad o úhradě, budeme jej po Vás požadovat při prezenci.

  5. Ostatní podmínky
  Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Ubytování účastníků sekretariát semináře nezajišťuje. Případná změna programu vyhrazena.

  6. Doporučené ubytování
  Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 (stanice metra "C" Budějovická). Ceny: jednolůžkový pokoj 1000,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1500,- Kč, třílůžkový pokoj 1800,- Kč (ceny včetně snídaně). Telefon: 261 092 333.

  7. Sekretariát konference
  Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
  tel.: 221 082 353, tel./fax: 221 082 201
  e-mail: stp_set@vol.cz    využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 •  
   
  Reklama