Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulka pro volbu úpravy vody

Voda se ze Země vypařuje v obrovském množství neustále a stejné množství se vrací na v různých podobách – v podobě deště, sněhu, rosy a námrazy. Část srážek se znovu odpaří, část se vsákne a ostatní odtéká do vodních toků a během své cesty se obohacuje o různé minerály. Vedle více než 95% vodíku a kyslíku obsahuje další prvky a plyny, zejména vápník, hořčík, sodík, chlor, uhlík, draslík a to většinou ve sloučeninách. V našich podmínkách voda obsahuje cca 0,5% těchto solí, jejichž přítomnost způsobuje tzv. "tvrdost" vody. V běžných koncentracích jsou tyto soli zdravotně nezávadné. Usazeniny a inkrustace z těchto solí (vodní nebo kotelní kámen), ale snižují průtočnost potrubí, jsou příčinou nefunkčnosti armatur a snižují výkon kotlů, ohřívačů a zásobníků vody.

U vody s tvrdostí vyšší než 15 °f (stupňů francouzských), proto doporučujeme nainstalovat k vodnímu zařízení změkčovač, který je schopen reagovat s vápníkem i hořčíkem a bránit tak vzniku vodního kamene.

Volba úpravny vody (.xls)

Volba velikosti úpravny vody závisí na průtoku vody, její tvrdosti a na vlastnostech zařízení, resp. regeneračním cyklu náplně. Důležité je zajištění pravidelné regenerace náplně, ideálně samozřejmě v automatickém režimu. S přesným návrhem velikosti a typu Vám pomohou dodavatelé.

Pro volbu množství vody využijte údaj z faktury za vodu (množství odebrané vody), v případě nových staveb doporučujeme využít tabulky Směrná čísla potřeby vody z Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.

 
 
Reklama