Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Profese TZB na počítači efektivně

K projektování profesí zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika či elektroinstalace patří neodmyslitelně kvalitní CADovský program, který tvorbu výkresů urychlí a zkvalitní. Takový program nemusí podle zkušeností z praxe nutně podporovat práci ve 3D, tu spíše ocení architekt. Na druhou stranu se od tvůrce programu očekává plné respektování ČSN či zavedených zvyklostí. Současně se hodnotí rozsáhlost připravené databáze značek a výrobků včetně její aktualizace. Navíc právě v profesích TZB je případné propojení s výpočtovým programem stále více žádáno.Všechny tyto aspekty splňuje nová verze modulárně koncipovaného programu CADKON/TZB 2D. Jedná se o dnes již zavedenou podporu, která představuje efektivní kreslicí nástroj pro vytváření profesních výkresů zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací. Tento modulární program pracuje jako nadstavba pro AutoCAD LT nebo plný AutoCAD.

V tomto článku se zaměříme na základní možnosti zpracování projektové dokumentace pro profese VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA.


CADKON pro Vytápění a potrubí

Jak již z názvu vyplývá, lze tímto modulem zpracovávat nejen profesi vytápění, ale také obecné potrubní výkresy jako jsou např. strojovny, kotelny atd. Samozřejmostí je možnost propojení na výpočtové programy PROTECH nebo tvorba specifikace do programů Excel a Word.

Ukažme si konkrétní příklad, kdy od stavaře dostaneme stavební půdorys a nejprve potřebujeme spočítat tepelné ztráty.
Výkres načteme do CADKONu, popíšeme jednotlivé místnosti (označení, teplota atd.) a seznam místností předáme do výpočtu tepelných ztrát.


Obr. 1 Seznam místností načtený ze stavebního výkresu do tepelných ztrát

V dalším kroku spočítáme tepelné ztráty a navrhneme pro jednotlivé místnosti otopná tělesa, která rozmístíme ve výkresu pomocí CADKONu.


Obr. 2 Vkládání navržených otopných těles do výkresu

Nyní můžeme otopná tělesa popsat, nakreslit potrubní rozvody, vložit stoupačky, armatury, kotle, zásobníky atd.


Obr. 3 Další grafické zpracování výkresu

Z takto zpracovaného výkresu na závěr vytvoříme specifikace potrubí, armatur, otopných těles atd. U specifikace si můžeme libovolně definovat její tvar i obsah (kontaktní údaje, nastavení jednotlivých sloupečků, prořez délek potrubí atd.) a vyhodnocení provést např. do programů MS Excel nebo Word.


Obr. 4 Ukázka specifikace potrubí do programu MS Excel

Další informace o CADKONu pro vytápění a potrubí (obsah databází, seznam zařazených výrobců, ukázkové výkresy atd.) pak najdete zde.


CADKON pro Vzduchotechniku

V tomto modulu najdete kompromis mezi jednoduchým kreslením potrubních rozvodů ve 2D (dvourozměrném zobrazení) s možnostmi řešit viditelnost hran křížících se potrubí v různých výškách, odskoků do dalších podlaží atd.

Při kreslení potrubí lze postupovat těmito způsoby:
  • Jednotlivé potrubí a tvarovky postupně vkládat nebo za sebe připojovat.
  • Potrubí vykreslit v jednom kroku pomocí funkce Trasa potrubí.
  • Do již nakreslených rozvodů potrubí dodatečně vkládat další tvarovky, jednotky atd.
  • Kombinovat všechny tři výše popsané způsoby kreslení.
Ukažme si na jednoduchém příkladě, jak rychle vykreslit potrubní rozvody pomocí již zmiňované funkce Trasa potrubí.
Nejprve si ve výkresu prostředky AutoCADu (čáry, křivky) "načrtneme" jednotlivé rozvody.


Obr. 5 Načrtnuté rozvody potrubí pomocí čar v AutoCADu

V dalším kroku zadáme typ a stranu vykreslení potrubí, rozměry přírub, použité tvarovky, hladinu atd.


Obr. 6 Návrh parametrů potrubí


Obr. 7 Výsledné potrubí vložené do výkresu s popsanými přírubami

Proti konkurenčním programům vyniká CADKON obsáhlou databází jednotek a elementů. U těchto prvků můžeme jejich rozměry zadávat sami z klávesnice nebo vybírat z připraveného sortimentu jednotlivých výrobců jako je např. ELEKTRODESIGN, TROX, REMAK, MULTIVAC, Alteko, GEA, JANKA atd.


Obr. 8 Ukázka vkládání anemostatu podle výrobce

Dále můžeme k vloženým prvkům ve výkresu přidat pozice, materiál, informace o izolaci, okótovat je atd. Na závěr opět provedeme specifikaci např. do programu MS Excel.


Obr. 9 Ukázka specifikace do programu MS Excel

Další informace o CADKONu pro vzduchotechniku (obsah databází, seznam zařazených výrobců, ukázkové výkresy atd.) najdete zde.


Závěrečné shrnutí

CADKON/TZB 2D je účinný nástroj pro zpracování projektové dokumentace všech profesí, který funguje jako nadstavba AutoCADu LT nebo plného AutoCADu od verze 2000 až 2004. Program je vyvíjen v České republice na základě konzultací s jednotlivými projektanty, čímž je zaručeno respektování norem a projekčních zvyklostí.

Ucelený přehled o všech profesních modulech CADKONu najdete na www.cadkon.cz.

GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej sw CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, ...