Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné čerpadlo je ekologické zařízení, které Vám ušetří náklady spojené s vytápěním budov!

Snad každý, kdo se chystá stavět, staví, nebo již vlastní rodinný dům, se zabýval otázkou, jak ve svém domečku vytvořit optimální tepelnou pohodu a přitom za vytápění platit co nejméně. Právě tito lidé se už jistě setkali s pojmem tepelné čerpadlo a vědí, že dokáže využívat obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě, nebo vzduchu.


Zveme Vás k návštěvě naší expozice

na jubilejním 10. ročníku
veletrhu Aqua-therm Praha 2003

v hale J, stánek 041


Tepelné čerpadlo Waterkotte jako zdroj energie poskytuje svému majiteli komfortní a bezobslužný provoz s minimálními provozními náklady. Jako alternativní zdroj energie dokáže využívat i velmi nízké teploty okolního prostředí a dokáže z něj zdarma získat až 3/4 celkového topného výkonu tepelného čerpadla. Možnosti využití tepelného čerpadla nekončí jen u vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Naopak, kromě těchto základních požadavků může velmi ekonomicky ohřívat bazénovou vodu, být zdrojem tepla pro klimatizaci a dokonce i zdrojem chladu pro ochlazení Vašeho domu v letních vedrech.

Podobně jako u jiných zdrojů tepla závisí velikost investice do strojovny s tepelným čerpadlem na velikosti objektu, složitosti rozvodů ÚT a místních podmínkách pro volbu typu primárního zdroje. Je zřejmé, že pro nejčastěji používané tepelné čerpadlo typu země-voda bude levnější primární zdroj výkopový kolektor, než suchý hlubinný vrt. Naopak nejefektivnější provoz typu voda-voda vyžaduje dražší vrty pro získání vody. Pro Vaši představu lze základní zdroj tepla i s napojením na rozvod ÚT, ohřevem TUV a regulací pořídit od 250 tisíc korun. Protože je tepelné čerpadlo šetrné k životnímu prostředí, lze od Státního fondu životního prostředí získat dotaci ve výši až 30 % z investičních nákladů.

Rekonstrukce topení v již postaveném domě je kapitola sama pro sebe. Představa výměny rozvodu, otopných těles a poměrně vysoká investice do tepelného čerpadla odradila nejednoho majitele. Avšak dnes je možné v těchto případech s výhodou použít tepelné čerpadlo Waterkotte s výstupní teplotou 70°C, které lze napojit na většinu již instalovaných systémů. Mimo zásahy, způsobené při vrtání zdroje tepla na zahradě, se ostatní úpravy odehrávají pouze ve strojovně.

Pro ilustraci, jaké výhody a úspory přinášejí tepelná čerpadla, jsme pro Vás vybrali jednu aktuální instalaci. Uvažovaný dům se nachází u Litoměřic. Majitel od prvopočátku uvažoval o tepelném čerpadle Waterkotte, protože i jeho soused je s ním velmi spokojen. Rodinný dům o objemu 500 m3 je celý vytápěn podlahovým vytápěním, které je svou nízkou teplotou topné vody pro tepelné čerpadlo obzvlášť výhodné. Objekt byl navíc velmi dobře zateplen a jeho tepelné ztráty činí pouze 11 kW. Protože měl investor k dispozici volnou plochu zahrady 300 m2, rozhodl se na základě odborného posouzení o. z. G-term firmy Hennlich Industrietechnik pro tepelné čerpadlo země-voda Ai1 5008.4, které získává teplo ze zemního kolektoru. Jeho položení proběhlo ještě před vlastní stavbou. Tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný zásobník na teplou užitkovou vodu, elektrokotel, regulaci a umožňuje přímé chlazení. Topný výkon tepelného čerpadla je za daných podmínek (0/45) 8,1 kW. Uspořená energie představuje při současných cenách úsporu 35 000 korun/rok (vůči samostatnému elektrokotli bez použití tepelného čerpadla). Za tepelné čerpadlo včetně zemního kolektoru, regulace a ohřevu TUV zaplatil investor 286 000 korun. Rozdíl počáteční investice za zdroj tepla oproti klasickému vytápění se vrátí cca za 5 let, v případě využití státní dotace pak za 3 roky. Není nutné připomínat, že při zvyšujících se cenách energie bude návratnost rychlejší.

Certifikovaní partneři společnosti Hennlich Industrietechnik vám vypracují tzv. Nabídkový projekt tepelného čerpadla pro rodinný dům zdarma.

Postup při zpracování Nabídkového projektu je následující. Nejprve specialista individuálně posoudí geologické a hydrogeologické podmínky v dané lokalitě. Z této studie a také dle situování objektu se odvíjí volba typu primárního zdroje. Dle tepelných ztrát objektu je možno stanovit potřebný výkon tepelného čerpadla, velikost primárního zdroje tepla (hloubka vrtů, studny, velikost výkopových kolektorů), ekonomické a energetické podmínky provozu. V závěru nabídkového projektu jsou uvedeny předpokládané investiční a provozní náklady.

Pro zpracování Nabídkového projektu potřebujeme mít zadání - Vaše specifické technické podklady. Jedná se zejména o všeobecné informace o stavbě (adresa a využití budovy, zda jde o novostavbu), druh zdiva, počet koupelen nebo sprchových koutů, tepelnou ztrátu objektu nebo objem vytápěného prostoru, velikost nezastavěného prostoru na pozemku, případně informace o studni na pozemku, u rekonstrukce informace o stávajícím systému ÚT. Nejlépe je připojit komentář a kopie stavebních výkresů objektu včetně situace.

O tom, jaké informace potřebujeme, abychom Vám mohli zpracovat nabídkový projekt, se můžete informovat telefonicky, nebo na našich www stránkách.

Tepelná čerpadla instalujeme již déle než deset let a s úspěchem jsme je nasadili i ve velkých objektech. V našem listu referencí naleznete kromě dlouhé řady spokojených majitelů rodinných domků, domů a bazénů, které jsme vybavili tepelnými čerpadly, i výrobní haly, hotely, úřady, administrativní budovy, školy a školské areály, úpravny vody a i pražskou ZOO.


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...