Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma LDM spol. s r. o.si Vás dovoluje
pozvat na seminář

Ventily 2003

pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí3. listopadu 2003 - Praha
4. listopadu 2003 - Plzeň
5. listopadu 2003 - Brno  
  6. listopadu 2003 - Ostrava


Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář je určen projektantům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblastech vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

Představeny budou další novinky ve výrobním programu LDM, zejména pohony ventilů z produkce LDM a nová generace výpočtového programu pro návrh regulačních armatur "Ventily 2004".

Každý účastník semináře obdrží aktuální katalog doplněný o novinky v oblasti ventilů a pohonů, výpočtový program pro návrh regulačních ventilů a komunikační program pro programování pohonů LDM řady ANT.

Odborní garanti:
Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek

Pořádá:
LDM, spol. s r. o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 502 511, fax: 465 533 101
e-mail: sale@ldm.cz, www.ldm.cz


Datum a místo konání semináře:

3. 11. 2003 Praha Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
4. 11. 2003 Plzeň Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7 (reprezentační prostory)
5. 11. 2003 Brno Hotel International, Husova 16
6. 11. 2003 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6


Program semináře:

8.30 hod Prezence účastníků
9.00 hod Zahájení - představení firmy
9.15 hod Odborné přednášky
 • Teorie regulačních armatur
 • Regulační armatura v regulovaném okruhu
 • Regulační ventily LDM
 • 11.00 hod Občerstvení
  11.30 hod Odborné přednášky
 • Regulace diferenčního tlaku
 • Ucpávky a kuželky regulačních armatur
 • Představení nové generace výpočtového programu pro návrh ventilů LDM "Ventily 2004"
 • 12.30 hod Diskuse, odpovědi na dotazy
  13.00 hod Závěr


  Podmínky účasti:

  1. Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

  2. V případě Vašeho zájmu o účast na semináři odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu Společnosti pro techniku prostředí.

  3. Organizační zajištění semináře:
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
  www.csvts.cz/stp/
  e-mail: stp_set@mbox.vol.cz    využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství   
   
  Reklama