Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA

odborná sekce osvětlení

Vás zve
na seminář

Proslunění bytů v nové ČSN 734301 a aktuální
problémy v legislativě oslunění a osvětlení

dne 4. 11. 2003 v Praze


Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář pořádá Společnost pro techniku prostředí a Státní zdravotní ústav. Je určen zejména architektům, projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, pracovníkům stavebních úřadů a hygienické služby.

Časový program semináře:

  9.30 hod Prezence
10.00 hod Zahájení, odborné přednášky

Témata přednášek:
  • Vliv slunečního záření na zdravotní podmínky v interiérech
  • Sférická astronomie a metody stanovení polohy slunce na obloze
  • Vývoj normalizace proslunění bytů
  • Změny v posuzování proslunění v nové ČSN 734301
  • Zkušenosti projektantů s posuzováním proslunění v investiční výstavbě
  • Aktuální problémy v legislativě oslunění a osvětlení.
14.30 hod Předpokládaný závěr semináře

Přednášející:
Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Matoušek
RNDr. Kateřina Klánová, CSc.
Ing. Marcel Pelech
Ing. Jiří Slezák

Odborný garant semináře: Ing. Jan Kaňka, Ph.D.Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
4. 11. 2003 - Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 - Vinohrady, velká posluchárna v budově 11. Dopravní spojení: metro trasa "A" stanice Želivského, dále pěšky celkem cca 5 minut: směr Vršovice, projít průchodem pro pěší tvaru klenuté brány a po schodech dolů stále rovně přímo před vrátnici Státního zdravotního ústavu.

2. Účastnický poplatek - 800,- Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a výrobou sborníku.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 203 10 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před zahájením semináře. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama