Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA

odborná sekce klimatizace a větráníVás zve
na dvousemestrální kurz

Klimatizace a větrání

pořádaný ve spolupráci
se Strojní fakultou ČVUT v Praze


1. semestr
14.-16.10.2003, 4.-6.11.2003, 25.-27.11.2003, 9.-11.12.2003

2. semestr
únor - květen 2004 (4 x 3 dny)

Kurz je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 8 bodů.


Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokoškolských příp. středoškolských studií v oborech techniky prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, útlum hluku) a těch, kteří mají znalosti na úrovni oborového studia, mají již určitou praxi v oboru a chtějí být informováni o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru. Autorizovaným inženýrům a technikům bude úspěšné absolvování kurzu oceněno 8 body do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Zařazeno je co nejvíce praktických řešení, tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru, kteří poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Témata přednášek:
Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení k nepřímému chlazení. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb - požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal.

Přednášející:
Ing. St. Toman, Prof. F. Drkal, CSc., Ing. M. Vaněk, Ing. J. Dvořák, Ing. Z. Mathauserová, Ing. P. Morávek, CSc, Doc. J. Hemerka, CSc., Doc. R. Nový, CSc., Prof. K. Hemzal, CSc., Ing. M. Lain, Ing. J. Frýba, Ing. M. Kadlec, Ing. Komárek, Ing. Kraus, Ing. J. Petlach, Prof. J. Petrák, CSc., Ing. L. Mareš, Ing. M. Barták, Ing. F. Hucl, Ing. M. Zálešák, CSc., Ing. St. Trepka, Ing. J. Matějka.

Odborný garant: Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
Organizační garant: Ing. Petr Mádr
Členové přípravného výboru: Prof. Ing. František Drkal, CSc. a Ing. Miloš Lain


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Technická 4, Praha 6. Rezervace ubytování mimopražským účastníkům bude zajištěna. Ubytování si účastníci hradí sami.

2. Délka kurzu
Čtyřikrát tři dny v měsíci a v semestru (vždy v úterý, středu a čtvrtek) - tj. celkem 24 dnů. Zahájení v říjnu 2003, ukončení v červnu 2004. Rozsah kurzu 191 hodin včetně konzultací závěrečných prací. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží potvrzení ČVUT v Praze.

3. Cena kurzu
- pro členy STP - 19.000,- Kč
- pro ostatní - 22.000,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy a sylaby ke kurzu.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 203 01 04, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 7. 10. 2003. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

6. Ubytování
Rezervace ubytování mimopražským účastníkům bude zajištěna. Ubytování si účastníci hradí sami.

7. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

8. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

9. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 

Hodnotit:  

Datum: 17.9.2003Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiér