Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízené vytápění, chlazení, větrání pro menší aplikace

S požadavkem na vytápění se setkáváme u každé stavby, rodinného domu nebo průmyslového objektu. Se vzrůstajícími nároky na komfort bydlení se řeší požadavky na chlazení – klimatizování také u rodinných domů a s ohledem na kvalitu bydlení by se mělo řešit i odpovídající větrání. Každý investor či uživatel objektu má zájem platit co nejméně za provozní náklady a samozřejmě porovnává i vstupní investici do celého systému.

Při řešení vytápění budovy je ve většině případů projektován kotel s ohledem na dostupná paliva v místě. Pokud je ale potřeba zároveň řešit chlazení budovy, můžeme se zamýšlet nad řešením vytápění i chlazení pomocí jediného zařízení - tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo může pracovat jak v režimu, kdy získává teplo z okolního prostředí a dodává nám ho do topného systému, tak v režimu, kdy ochlazuje vnitřní prostředí a teplo odvádí do okolí. Tepelné čerpadlo v provozu topení bývá doplněno dalším kotlem (nejčastěji elektrokotel) pro pokrytí potřebného výkonu při extrémně nízkých venkovních teplotách. Tato kombinace se navrhuje z ekonomických důvodů, protože pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se vzrůstajícím výkonem rostou. Nemá cenu investovat do velkého výkonu tepelného čerpadla pro pokrytí celé topné sezóny.

Takže systém, který umí topit i chladit, může vypadat následovně. Tepelné čerpadlo a doplňkový kotel se postarají o dodání potřebného množství tepla pro topení a ohřev TUV. K těmto zdrojům je napojen nízkoteplotní topný systém (podlahový, stěnové topení, radiátorový okruh apod.). Dále je k tepelnému čerpadlu připojen okruh chlazení, na který jsou připojeny klimatizační jednotky (fancoily) nebo výměník ve vzduchotechnickém rozvodu. Tímto okruhem proudí stejné médium jako topným okruhem, pouze v režimu chlazení je topný okruh uzavřen a tepelné čerpadlo toto médium ochlazuje (voda, nemrznoucí směs). Při potřebě ohřevu TUV se tepelné čerpadlo přepne do režimu topení a ohřívá zásobník TUV. Po ukončení ohřevu opět začíná chladit na požadované teploty.

Pokud budeme požadovat řízené větrání (s možností rekuperace tepla z odváděného vzduchu), budeme potřebovat vzduchotechnický rozvod. Přiváděný vzduch můžeme v zimním období předehřívat a naopak v letních měsících ochlazovat.

Na první pohled se může zdát, že potřebujeme několik samostatných řídicích systémů. Pro vytápění, pro chlazení nebo pro řízené větrání. Ve skutečnosti je možné řešení pomocí jednoho regulátoru pro všechny tyto systémy. Důležité je, aby zvolená regulace umožňovala volbu priorit při řízení podle požadavků zákazníka.

Jestliže máme takový systém navržen včetně osazení komponentů a rozvodů, potřebujeme vyřešit právě regulaci. Buď je možné osadit každou část vlastní regulací, což samozřejmě znamená vyšší investici, nebo použít regulátor, který dokáže všechny požadované režimy obsluhovat zároveň.

 
Firma REGULUS, která nabízí tepelná čerpadla ve výkonech od 5 do 360 kW a solární systémy s plochým kolektorem, takové regulátory dodává. Jedná se o regulátory od švýcarské firmy ELESTA. V nabídce jsou ekvitermní regulátory DOMOTESTA pro řízení topných okruhů, dále řada přístrojů pod názvem CLIMESTA, určených pro řízení klimatizačních a větracích systémů.

Ekvitermní regulátory DOMOTESTA RDO3x4 nabízejí možnost komfortní obsluhy složitějších systémů. Jde o regulátory, které umí řídit směšovaný topný okruh, okruh ohřevu TUV, solární systém a také ovládat základní funkce tepelného čerpadla. Regulátor spíná ventilátor, 4-cestný ventil chladiva, stykač kompresoru, hlídá odmrazování výparníku a dosažení maximální teploty výstupní vody. Automaticky je spínán doplňkový kotel v případě nedostatečného výkonu tepelného čerpadla. Celý systém může být ještě doplněn o solární panely. Regulátor umožňuje volbu přednostního ohřevu solárním systémem s vybranou prioritou ohřevu zásobníku TUV nebo akumulační nádrže.

Chlazení může být spínáno automaticky na základě překročení zadané teplotní diference venkovní a pokojové teploty. Regulátor sepne tepelné čerpadlo a přepne 4-cestný ventil chladivového okruhu do režimu chlazení a medium v okruhu bude ochlazováno na požadovanou hodnotu. V tomto režimu může být v regulátoru zadána také křivka vztahu venkovní teploty a teploty ochlazovaného média (podobné jako topná křivka v režimu topení). To pomáhá snížit kondenzaci vlhkosti ochlazovaného vzduchu při vysokých venkovních teplotách. Dále můžeme na regulátoru nastavit požadované intervaly výměny vzduchu pro zajištění spínání ventilace nebo rekuperace. Jestliže připojíme k regulátoru informaci o tarifu el. energie (NT, VT), můžeme nastavit blokování sepnutí el. zdrojů v době platnosti vysokého tarifu. Blokováno je sepnutí tepelného čerpadla, elektrokotle nebo elektrického ohřevu TUV. Ostatní funkce systému zůstávají v provozu.

Velice zajímavá (z hlediska využití) je řada regulátorů firmy ELESTA s typovým označením CLIMESTA RCL3xx. Jsou to univerzální regulátory, které lze využít k řízení topných zařízení, klimatizačních okruhů, tepelných čerpadel apod. Vstupní signály mohou být z libovolných čidel, na výstupu jsou signály podle volby analogové, nebo digitální.

V praxi to znamená, že regulátory CLIMESTA RCL3xx nám umožňují regulaci klimatizace s možností naprogramování dalších individuálních funkcí. Tyto regulátory se svojí koncepcí blíží volně programovatelným regulátorům. Umožňují pomocí programových modulů sestavit vlastní vztah mezi analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Dále je možné použít předprogramované aplikace a nevyužité vstupy a výstupy zapojit libovolným způsobem. Tak je možné hlídat teplotu, tlak, vlhkost a na případné odchylky ihned reagovat. V aplikacích regulátoru můžeme vybrat řešení pro regulaci topení, chlazení vzduchotechnického rozvodu, regulaci více směšovaných topných okruhů, regulaci topení a chlazení s rekuperací apod. Využití těchto regulátorů je tak široké, že nemá cenu zabývat se popisem jednotlivých aplikací. Pro konkrétní využití je nejlepší spojit se s techniky firmy REGULUS, kteří ochotně pomohou s řešením zadané aplikace.

CLIMESTA RCL324A je universální regulátor s tříkanálovými týdenními hodinami. Je vybaven rozhraním RS232 pro komunikaci s počítačem a připojením na sběrnici RS485. Má 8 analogových vstupů, 4 digitální vstupy, 6 analogových výstupů a 6 releových výstupů.

Technická data

Napájecí napětí 24V/50Hz
Příkon 5VA
Displej 2 x 16 znaků
Analogové vstupy E1-E8  
Teplotní čidla (4) NTC 10kΩ, PTC1kΩ, Pt1000, Ni1000
Pasivní čidla s možností korekce (2) RFB512, RFB425
Aktivní čidla (2) 0..10VDC, 8VDC/2mA
Digitální vstupy D1-D4  
Měřicí rozsahy 0..12.3V, -50..300 °C, 0..100%RH, 0..100%P
Rozlišení 12Bit (3mV)
Vstupní odpor ∼15kΩ (0..10VDC)
Analogové výstupy Y1-Y6  
Výstup 0..12.3VDC
Zatížení 5mA, odolné vůči zkratu
Výstupní impedance >2kΩ
Rozlišení 10Bit (10mV)
Digitální výstupy D1-D6  
Zatížení 230VAC/4A, cosφ ≥ 0,6REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 140 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...