Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

CitectSCADA Facilities - software pro inteligentní budovy

Nový produkt předního výrobce software pro automatizaci a informační management. Jedná se o zdařilý integrovaný systém pro řízení budov na bázi software pro PC s operačním systémem Windows.

Hlavním přínosem tohoto produktu je jednotná platforma pro monitorování a ovládání systému vytápění, klimatizace, osvětlení, zabezpečovacího a přístupového systému za účelem zajištění ideálních podmínek v budově při minimální spotřebě energií.


Obr.1 - Přehledové schéma inteligentní budovy

Tento produkt v sobě spojuje spolehlivost a uživatelskou přívětivost skupiny software CitectSCADA. CitectSCADA Facilities je postaven na standardní verzi CitectSCADA ver 5.41. Oproti standardní verzi je rozšířen o některé nové vlastnosti:
 • Nový vzhled a možnosti standardních šablon
 • Nové symboly pro oblast automatizace budov
 • Multimonitorové zobrazení
 • Alarm delay
 • Uživatelský digitální zápisník
 • Scheduler
 • Real-time trendový systém


Obr.2 - Real-time trendový systém


Obr.3 - Scheduler

spolu s rozšířením o ovladače standardních ŘS používaných pro automatizaci budov
 • BACNet
 • DanBuss
 • Exocit
 • IPLON
 • IVT
 • JControl
 • Novatune
 • PRV
 • PSRCom

Kromě toho lze k systému připojit i další zařízení, jako např. snímače čárových kódů, televizní kamery, hlídač požárů atd. Modulární architektura software CitectSCADA Facilities totiž umožňuje přizpůsobit velikosti systému typu použitých zařízení. CitectSCADA Facilities tak zajišťuje investorům dlouhodobou ochranu jejich investic, neboť díky své architektuře umožňuje jednoduše rozšířit systém spolu s rostoucími požadavky integrace inteligentních zařízení.


Snadná integrace
Vytvoření aplikace pro monitorování a řízení inteligentní budovy je vždy individuální záležitost. Závisí vždy na účelu a rozsahu konkrétní budovy (obytné prostory, kanceláře, výrobní hala), typu použitého zařízení pro vytápění, klimatizaci, zabezpečení či přístupového systému. Díky předem připraveným ovládacím nástrojům, grafickým šablonám pro zobrazení alarmů a časových průběhů je zajištěna vysoká produktivita práce při samotné tvorbě aplikace. Samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní knihovny grafických prvků a symbolů.


Otevřenost a nezávislost
CitectSCADA Facilities je velmi dobře integrován s operačním systémem Windows. Podporuje tedy prakticky všechny standardy síťové komunikace na úrovni PC (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, RAS). Velmi snadno lze tedy vytvořit systém s více operátorskými stanicemi a umožnit uživatelům současně přistupovat k informacím z jednotlivých zařízení inteligentní budovy, případně tyto zařízení ovládat (např. změnit týdenní program pro vytápění, zapnout osvětlení v určité části budovy). Tyto operace je možno provádět jednak z PC s aplikací CitectSCADA Facilities, která je nainstalována přímo v budově, nebo ze vzdáleného PC, které je s řídícím PC připojeno přes modem (telefonní, radio, GSM) nebo prostřednictvím sítě internet.

Alarmní hlášení (o neoprávněném přístupu do budovy, o poruše kotle) lze automaticky zasílat správcům budov na jejich mobilní telefony nebo PDA zařízení. Prostřednictvím mobilního telefonu může správce budovy kdykoliv a odkudkoliv zjistit aktuální informace o monitorované budově, případně změnit nastavení žádané teploty, zapnout světla apod.


Obr.4 - Otevřená architektura

Závěr
CitectSCADA Facilities je nový produkt na našem trhu, který byl vyvinut na základě osvědčeného a spolehlivého produktu pro průmyslovou automatizaci. Umožňuje vytvořit jednotnou platformu pro ovládání všech zařízení, která se používají v inteligentních budovách současnosti.

 
 
Reklama