Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA

odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace


Vás zve
na seminář


Požadavky na projekty vnitřního vodovodu
Zajištění hygieny a komfortu


17. 9. 2003 - Praha
21. 10. 2003 - BrnoSeminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 2 body.


Zveme Vás na pracovní setkání o požadavcích na hygienu vody ve vnitřním vodovodu. Požadavky jsou kladeny nejen na výrobky, ale i na technická řešení a nové poznatky se musí projevit v návrhu studené i teplé vody.

Na semináři bude uvedena problematika norem pro ochranu vnitřního vodovodu a aktuální poznatky o bakteriologické čistotě vody, ale jako vždy budou zároveň následovat technická řešení, která požadavky splňují. Na požadavky na armatury a potrubí budou navazovat zajímavá konkrétní data z problematiky volby typu ohřevu TUV a informace k projektování nerezového potrubí, které odpovídá novým požadavkům hygieny.

V problematice ochrany zdraví je za poslední 3 roky celá řada změn a doufám, že připravovaný seminář bude vítanou příležitostí k seznámení se situací.

Předpokládáme pracovní diskusi i k otázkám "mimo" připravený plán. Na tyto otázky budeme následně odpovídat v samostatných článcích na portálu TZB-info a obsáhlejší otázky budou podnětem pro příští pracovní setkání.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, odborný garant semináře


Program semináře

  8.30 hod Prezence
  9.00 hod Zahájení

Úvod
Ing. Dagmar Kopačková

Ochrana vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660
Ing. Jakub Vrána, VUT Brno

Legionela - skrytá hrozba
Dr. Vladimír Drašar, SZÚ Brno
11.00 hod Přestávka
11.15 hod KEMPER-Protect BA - spolehlivé řešení pro ČSN EN 1717
Jiří Hýsek

Armatury Honeywell pro vnitřní vodovod dle ČSN EN 1717
Petr Brož

Hlediska pro volbu způsobu ohřevu TUV
Ing. Petr Novotný

Projektování nerezových rozvodů pitné vody, cirkulace a legionela v rozvodech pitné vody
Jiří Hýsek
14.00 hod Diskuse, závěr semináře


Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání
17.  9.2003 - Praha - Masarykova kolej ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 - areál ČVUT v Dejvicích.
21.10.2003 - Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 780,- Kč
- pro ostatní - 890,- Kč

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře, sylaby a občerstvení.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, variabilní symbol 203 05 03, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před zahájením semináře na adresu: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp_set@mbox.vol.cz . Můžete rovněž využít on-line přihlášky na portálu TZB-info (www.tzb-info.cz). V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama