Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce vytápění

Vás zve
na kurz

Hydraulika a řízení otopných soustav
8. - 10. října 2003 v Praze

Kurz je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 3 body.


Kurz je určen:
zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již technické znalosti z oboru vytápění a chtějí být průřezově, ale i podrobně informováni o problematice hydrauliky a řízení otopných soustav.

Témata přednášek:
Základy mechaniky tekutin. Regulační armatury. Hydraulická zapojení. Regulace výměníků. Vyvažování potrubních sítí. Regulace zdrojů tepla, místní a centrální regulace otopných soustav.

Přednášející:
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Ing. Martin Hurych, Ing. Miroslav Kotrbatý.

Odborný garant kurzu: Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


ČASOVÝ ROZVRH KURZU

středa
8.10.2003
  8.30 hod Registrace účastníků
  9.00 hod Zahájení, přednášky
12.00 hod Oběd
13.00-16.00 hod Přednášky
 
čtvrtek
9.10.2003
  8.00 hod Přednášky
12.00 hod Oběd
13.00-16.00 hod Přednášky
 
pátek
10.10.2003
  8.00 hod Přednášky
12.00 hod Oběd
13.00-16.00 hod Přednášky

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.


NFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - učebna č. 319. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 3.300,- Kč
- pro ostatní - 3.900,- Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, sylaby ke kurzu a publikace Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 203 02 03, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 30.9.2003 na adresu: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp_set@mbox.vol.cz.
Můžete rovněž využít on-line přihlášky na portálu TZB-info (www.tzb-info.cz). V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

5. Doporučené ubytování
Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331.
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (na metru "C" blízko centra) - tel.: 261 092 333.
V případě zájmu si, prosím, zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz).Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk
 
 
Reklama