Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnostiasi vás dovolují pozvat
na odborný seminář

SPRÁVNÁ VOLBA 2003

pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

13. 5. 2003   Brno
14. 5. 2003   Zlín
15. 5. 2003   Ostrava
20. 5. 2003   Ústí nad Labem
21. 5. 2003   Liberec
22. 5. 2003   Hradec Králové
26. 5. 2003   České Budějovice
27. 5. 2003   Plzeň
28. 5. 2003   Praha

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář je určen projektantům, provozovatelům, zástupcům investorů, technickým i montážním pracovníkům, ale i dalším zájemcům z oblastí vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a průmyslových sítí.

Odborný seminář se bude již tradičně zabývat hydronickým vyvažováním potrubních sítí, vhodným návrhem radiátorových armatur, nově pak správným návrhem nejčastěji používaných otopných těles, úskalími jejich provozu, a to s důrazem na praktický dopad do technické praxe a vazbu na prováděcí vyhlášky Zákona 406/2000 Sb. Odborné pasáže budou vždy doplněny praktickými výpočty konkrétních příkladů.

Každý účastník zdarma obdrží kompletní projektové podklady firem IMI International a KORADO, sborník přednášek "Správná volba 2003" a možná i něco navíc...

Na závěr bude pořádána malá tombola.

IMI International s.r.o.
CTP - D1, P.O. BOX 75
396 01 Humpolec
tel.: 565 533 602, fax: 565 533 912
e-mail: info@imi-international.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
  KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 506 111, fax: 465 533 126
e-mail: info@korado.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem

Datum a místo konání:

13.5.2003 Brno Hotel International, Husova 16
14.5.2003 Zlín Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
15.5.2003 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
20.5.2003 Ústí nad Labem Hotel Vladimír, Masarykova 36
21.5.2003 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
22.5.2003 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
26.5.2003 České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14
27.5.2003 Plzeň Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7 (reprezentační prostory)
28.5.2003 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program semináře:

8.30 hod Prezence
9.00 hod Zahájení
Vzájemné ovlivňování termostatických radiátorových ventilů

Jak navrhovat otopná tělesa RADIK a KORALUX
11.15 hod Přestávka, občerstvení
11.30 hod Nejčastější zapojení (směšovací uzly, regulátory tlakových diferencí, apod.) ve vazbě na prováděcí vyhlášky zákona 406/2000 Sb.
13.00 hod Diskuse, tombola
  Oběd
  Závěr semináře

Podmínky účasti
1. Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

2. Přihlášku na seminář odešlete obratem, nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete.

3. Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama