Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí

člen českého svazu vědeckotechnických společností
odborná sekce snižování hluku a vibrací

Vás zve
na 7. KURZ


HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ


dne 18. 3. 2003 v Praze


Program kurzu:

  8.30 hod Registrace účastníků
  9.00 hod Zahájení, odborné přednášky
Snižování hluku metodami prostorové akustiky
Ing. Tomáš Rozsíval
10.45 hod Přestávka - občerstvení
11.00 hod Informace: "Autorizace podle zákona č. 258"
MUDr. Věra Chaloupková
12.30 hod Přestávka - oběd
13.30 hod Snížení hluku ze strojoven TZB
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Diskuse
15.00 hod Předpokládané ukončení kurzu

Odborný garant: Doc. Ing. Richard Nový, CSc.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY kurzu:
1. Datum a místo konání
18. 3. 2003 Klub "LÁVKA", Novotného lávka 1, Praha 1. Dopravní spojení: od Národního divadla nebo z metra trasy A stanice "Staroměstská" cca 5 minut pěšky směr Karlův most.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 14. 3. 2003.

3. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 790,- Kč
- pro ostatní - 890,- Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837- 011/ 0100, variabilní symbol 203 08 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH. V případě přihlášení e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Ve spolupráci s IBPSA-CZ

Mediální partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzbinfo.cz).  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama