Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
OS 01 Klimatizace a větrání

Pozvánka na seminářPOČÍTAČ PRO VZDUCHOTECHNIKY II

3. dubna 2003
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6


IBPSA-cz

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář "Počítač pro vzduchotechniky" se bude konat ve čtvrtek 3. 4. 2003 od 9.00 h v sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6.

Seminář navazuje na seminář pořádaný v roce 2001 a bude zaměřen na použití výpočetní techniky při zpracování výkresové dokumentace.

Účastníci semináře budou seznámeni s řadou programů používaných pro projektování vzduchotechnických systémů a jejich součástí. Odborné přednášky budou doplněny prezentacemi jednotlivých firem a výstavkou.

Součástí semináře bude i workshop (diskuse) na téma výkresová dokumentace ve vzduchotechnice - unifikace elektronické dokumentace a stavebních podkladů. Přivítáme příspěvky a praktické zkušenosti účastníků semináře k dané problematice.

V případě, že máte zájem na semináři prezentovat vlastní program nebo své zkušenosti s využíváním konkrétního programu, obraťte se prosím co nejrychleji na organizační výbor semináře (lain@fsid.cvut.cz).

Ing. Miloš Lain
Odborný garant semináře

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů softwaru a vzduchotechniky se zaměřením na výkresovou dokumentaci.

Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 5000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

8.30 hod Prezence
9.00 hod Zahájení, odborné přednášky

Úvod - Ing. Mioš Lain

Projekty vzduchotechniky ve 3D - kvalita a produktivita s VzProCADem
Hana Ambruzová, Astra 92 a.s.

CADKON pro vzduchotechniku
Marek Mašek, AB Studio

PIT - Řešení pro vzduchotechniky
Ing. Petr Miklica
11.00 hod Přestávka s prohlídkou výstavy a individuálními prezentacemi
11.30 hod ProCAD - 2D nadstavba pro kreslení vzduchotechniky
Miloš Vaněk, Klima Praha

Propojení výpočtových a rozpočtových programů s kreslicí nadstavbou pro AutoCad
Josef Dvořák

ACAD - Novinky
Marek Mašek, AB Studio

Další možnosti zpracování výkresové dokumentace

Firemní programy pro návrh vzduchotechnických zařízení
13.00 hod Přestávka s prohlídkou výstavy a individuálními prezentacemi
13.30 hod WORKSHOP (diskuse) na téma Výkresová dokumentace ve vzduchotechnice - unifikace elektronické dokumentace a stavebních podkladů

Diskuse, prohlídka výstavky
15.00 hod Závěr


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6. Doprava: metro trasa "A" - stanice Dejvická, dále pěšky cca 5 min. směr Evropská.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 28.3.2003.

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 850,- Kč
Pro ostatní - 950,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 203 01 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH. Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Ve spolupráci s IBPSA-CZ

Mediální partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzbinfo.cz).  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama