Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka

na firemní seminář společnostípořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí


25. 2. 2003 Hradec Králové
26. 2. 2003 Plzeň
27. 2. 2003 Praha
  4. 3. 2003 Brno
  5. 3. 2003 Zlín
  6. 3. 2003 Ostrava

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Protech spol. s r. o.
Tržní náměstí 575
473 01 Nový Bor
tel./fax: 473 727 254
e-mail: protech@protech.cz , www.protech.cz

Soubor programů firmy PROTECH je od roku 1989 systematicky vyvíjen a doplňován v návaznosti na změny legislativy a vývoj topenářské a výpočetní techniky. Za toto období bylo 2 260 subjektům vydáno 2 953 licenčních oprávnění. Účastnící semináře obdrží CD se souborem aktuálních verzí programů.

V rámci výkladu novinek v programu TZ - Tepelné Ztráty a programu TOB - Tepelná Ochrana Budov, bude provedeno shrnutí změn vyplývajících z novelizace ČSN 73 0540:2002.

Hlavní část vystoupení zástupce firmy PROTECH bude věnováno předvedení nové verze programu DIMOS a souvisejících katalogů čerpadel, ventilů, trubek a izolací. Program DIMOS a katalogy jsou doplněny o řadu nových funkcí, které zpříjemňují a usnadňují návrh otopných soustav včetně kotlových okruhů.

Nezanedbatelnou novinkou je doplnění všech programů firmy PROTECH o možnost uložení tiskových dokumentů do formátu PDF, který umožňje využití e-pošty k zasílání výsledků.

Ve dnech 25.2., 26.2 a 27.2. bude též přítomen zástupce firmy AB Studio, který předvede stávající stav spolupráce programů firmy PROTECH s programem CADKON TZB/2D.
Ve dnech 4.3., 5.3. a 6.3. bude přítomen zástupce firmy MEDIUM SOFT Ostrava, který předvede stávající stav spolupráce programů firmy PROTECH s programem pitCAD.

Zájemci o programy firmy PROTECH by neměli přehlédnout velice zajímavé dodací podmínky platné od 24.2.2003 do 28.3.2003. Tyto dodací podmínky, včetně nového ceníku platného od 28.3.2003, budou zveřjněny na www.protech.cz, počínaje dnem 24.2.2003.

S programy firmy PROTECH se lze seznámit i na některé z dalších akcí, kterých se zástupci firmy zúčastní. Kalendář těchto akcí naleznete na www.protech.cz.

ARNEMA s. r. o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 312 442-3, fax: 483 312 440
e-mail: info@arnema.cz , www.arnema.cz

Firma ARNEMA zaujímá na českém trhu nezastupitelné místo v dodávkách výrobků pro otopné soustavy, podlahové vytápění a klimatizaci. Na českém trhu zastupuje firmu GIACOMINI.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


PROGRAM semináře:

  8.30 hod Prezence účastníků
  9.00 hod Seznámení s produkty firmy Giacomini
zástupce firmy Arnema
10.00 hod Energetický průkaz, energetický štítek a ČSN 73 0540:2002 v programech Tepelné Ztráty a Tepelná Ochrana Budov
Ing. Zdeněk Ryšavý
10.20 hod Nové katalogy čerpadel, ventilů, trubek, izolací a podlahových systémů
Ing. Zdeněk Ryšavý
10.45 hod Přestávka - občerstvení
11.10 hod Programy DIMOS a Podlahy ve verzi Windows
- práce s programy
- spolupráce s katalogy
- návrh izolací dle vyhlášky 151/2001 Sb.
Ing. Zdeněk Ryšavý
12.30 hod Diskuse
13.00 hod Ukončení semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Datum a místo konání semináře:

25. 2. 2003 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
26. 2. 2003 Plzeň Pilsner Urquel, U Prazdroje 7
27. 2. 2003 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
  4. 3. 2003 Brno Hotel International, Husova 16
  5. 3. 2003 Zlín Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
  6. 3. 2003 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku obratem, nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama