Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příprava plynárenské soustavy na směsi zemního plynu s vodíkem nebo čistého vodíku

Na konci února proběhla jednání k TPG 700 03 a TPG 702 04.

jednání k TPG 700 03 a TPG 702 04, Ilutrační foto redakce
Ilutrační foto redakce

Dne 23. 2. 2023 proběhlo jednání pracovní skupiny k připravovaným revizím a změnám technických pravidel TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“ a TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně”.

Tato pravidla jsou upravována za účelem přípravy plynárenské soustavy na přepravu a distribuci směsi zemního plynu s vodíkem nebo čistého vodíku. Jednání se zúčastnili zejména zástupci distributorů a přepravce zemního plynu. Byly dohodnuty úpravy Metodiky/Studie s ohledem na provozování plynovodů se směsí 20 % vodíku se zemním plynem nebo čistého vodíku.