Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám se rychle vyčerpává! Neváhejte! Firma REGULUS vám poradí, jak na to!

Chystáte se instalovat sluneční kolektory, tepelné čerpadlo nebo ventilační jednotku s rekuperací tepla? Nebo máte v plánu stavět zcela nový rodinný dům v pasivním standardu? Pak byste neměli přehlédnout program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, díky kterému můžete ušetřit až 50 % pořizovacích nákladů!

Nemusíte mít strach, že se v kolotoči dotací ztratíte. Rádi Vám poradíme, jak tuto podporu získat, jak najít vhodná technická a ekologická řešení pro Vaši konkrétní situaci, jak zajistit jejich odborné provedení a zprovoznění s dlouhodobou zárukou. Společnost REGULUS není jenom výrobcem a dodavatelem zařízení, ale pomáhá řešit situaci komplexně, usiluje o to, být pro zákazníka plnohodnotným partnerem a odborníkem.

Co je Nová zelená úsporám (NZÚ)?

Program navazuje na svého úspěšného předchůdce Nová zelená úsporám 2013, je nastaven pro období 2014 až 2020 a v letošním roce začal Státní fond životního prostředí přijímat žádosti o dotace 15. května. Zaměřuje se zejména na zateplování domů, výměnu oken a dveří, výstavbu pasivních domů, instalaci slunečních kolektorů a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn a tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jsou nově podporována i v případě výměny za elektrické vytápění. Majitelé rodinných domů a bytových domů na území hlavního města Prahy mohou získat pěkné částky, další významné úspory potom samozřejmě přináší samotné používání těchto řešení. Další text se bude věnovat pouze rodinným domům.

Změny 2015

Podporovaná opatření musí být realizována po 1. lednu 2014. A již neplatí podmínka, že dodavatelská firma musí být zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Není ani nutné použít výrobky zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), pokud se prokáže splnění legislativních požadavků a technických parametrů požadovaných programem NZÚ. Všechny výrobky REGULUS jsou v tomto seznamu zapsané, a proto žadatelé nemusí nic dokazovat a mají o povinnou přílohu méně.

Nově by měl být celý proces rychlejší. U žádostí, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, může být dotace vyplacena již do 9 týdnů od podání žádosti. Z důvodu zrychlení se žádosti podávají přímo na jednotlivá krajská pracoviště.

Mírnější jsou i požadavky na velikost objektu. Předchozí omezení pro domy s maximální celkovou energeticky vztažnou plochou do 350 m2 nově platí pouze pro oblast podpory B.

Na co se dotace vztahují?

Opatření se dělí do tří podoblastí:
  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Firma REGULUS se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na Oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních rodinných domů, tedy pro Oblast podpory B, kde je možné žádat dotaci až 500 tisíc Kč.

Krbové vložky a tepelná čerpadla

Klasickým případem, kdy můžete o podporu požádat, je výměna stávajícího neekologického zdroje tepla ve Vašem domě (kotle na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, především kotle na uhlí) za nový ekologický systém, například v podobě teplovodní krbové vložky, tepelného čerpadla země-voda nebo vzduch-voda. Měníte-li zdroj tepla a zároveň dům zateplujete, může se jednat až o 100 tisíc Kč.

Nucené větrání s rekuperací

Velmi aktuální jsou nyní i rekuperační systémy, které využívají znehodnoceného teplého vzduchu v objektu k předehřevu čerstvého venkovního vzduchu a tím minimalizují tepelné ztráty větráním, zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu v domě a tedy i zdravé obytné prostředí. I na toto opatření se vztahuje podpora Ministerstva životního prostředí, žádat o ni ale můžete pouze při souběhu se žádostí o zateplení. Opět se jedná až o 100 tisíc Kč.

Solární systémy

V oblasti podpory instalace solárních systémů na přípravu teplé vody nebo na přípravu teplé vody a přitápění můžete žádat v případě, že jste se rozhodli instalovat tento systém do dokončeného rodinného domu, ale i do novostaveb a domů rozestavěných. Dotace činí 35 tisíc Kč na systémy pro ohřev vody a 50 tisíc Kč na systémy s podporou vytápění.

Kolik ušetříte?

Odborníci ve firmě REGULUS vám profesionálně poradí s výběrem řešení přesně na míru vašeho domu a vaší domácnosti. Svou roli při vyčíslení dotace sehrává mnoho faktorů, v případě solárních systémů jsou to například typy a počty kolektorů, velikost zásobníku teplé vody, sklon a azimut kolektorů, tedy jejich orientace vůči světovým stranám.

Orientační představu si můžete udělat na tomto příkladu. Pořízení solárních kolektorů pro přípravu teplé vody pro čtyřčlennou domácnost včetně další komponent a montáže vyjde cca na 80 000 Kč, z programu Nová zelená úsporám získáte dotaci ve výši 35 000 Kč. Celkové pořizovací náklady jsou tedy 45 000 Kč. Tím ale finanční výhody pochopitelně nekončí, právě naopak teprve začínají. Další úspory přicházejí s užíváním, na přípravě teplé vody můžete s tímto řešením ročně ušetřit až 65 % nákladů!

Pokud ani vám není lhostejná péče o životní prostředí a zároveň byste chtěli při stavbě ušetřit, obraťte se na odborníky ve firmě REGULUS, kteří vám poradí, jak maximálně využít obnovitelných zdrojů, navrhnou vhodné řešení a pomohou vám navíc získat dotaci. Nemusíte se trápit, že něco podstatného přehlédnete nebo podceníte.


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...