Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ACO Industries spouští v Přibyslavi novou robotizovanou svářecí linku za 13 milionů

Nejmodernější technologická linka je k životnímu prostředí mnohem šetrnější než manuální svářecí proces, zároveň je bezpečnější a zvyšuje produktivitu závodu, který je předním zaměstnavatelem na Vysočině. Jde přitom o výsledek nápadu a konstrukčního úsilí domácích inženýrů a techniků.

Rostoucí celosvětová poptávka po nerezových výrobcích (přes 90 % výroby z Přibyslavi směřuje na export) a zvyšující se nároky na přesnost přivedly techniky z ACO Industries k nápadu vybudovat robotizovanou svářecí linku.

Vývojový technolog a programátor svařovacích robotů Pavel Štourač nejprve zkonstruoval první verzi lineárního svařovacího zařízení, které později zdokonalil na tříosou verzi. Jako další krok pro optimalizaci navrhl svařování laserovou technologií umožňující svařovat materiály, které se konvenčními metodami svařují jen velice obtížně a také navrhl koncepci svařovacího přípravku vhodného pro výrobky ACO Industries. Na základě výběrového řízení se dodavatelem laserové technologie stala firma Matex PM a přípravek podle specifikace vývojového centra ACO Přibyslav vyrobil TechnoCon Havlíčkův Brod.

„Celková výše investice do nové linky dosáhla 13 371 000 Kč, z toho bude vráceno 40 % z dotačního programu strukturálních fondů EU. Předpokládáme, že se nám tato investice vrátí v průběhu 2,5 let,“ říká vedoucí projektu Ing. Ivan Chudík. „Výhodou také je, že se na vývoji linky podíleli lidé přímo z výroby, takže jsme nemuseli přijímat žádné technologické kompromisy.“
Vlevo: Novou robotizovanou svařovací linku otevřeli společně Ing. Jana Fischerové, poslankyně Parlamentu České republiky a Ing. Jan Císek, generální ředitel ACO Industries, vpravo: Vývojový technolog Pavel Štourač je duchovním otcem nového pracoviště.

Nová linka umožňuje svařování nového portfolia výrobků, které jsou určeny pro potravinářské provozy, kde jsou vysoké nároky na hygienu a čištění. Jedná se o hygienické žlaby, rotačně svařované vpusti, příčkové rošty a tvarové díly trubek v širokém portfoliu šířek, délek a průměrů. Kromě zvýšené kvality svárů a stabilního automatizovaného procesu s opakovatelnou optimální kvalitou zvyšuje značně produktivitu výroby. Zvýšením svařovací rychlosti a automatizovanou manipulací s polotovary lze dosáhnout zkrácení výrobního času jednoho žlabu z 50 na 10 minut, navíc v automatizovaném procesu odpadá stehovací operace před svařováním.

„Automatizovaná výrobní technologie vyžaduje specializovanou obsluhu linky, která však koná bezpečnější a čistější práci než specialisté při manuálním sváření. Zvýšení produktivity závodu bude vyžadovat nová pracovní místa do skladů a do expedice. Počítáme, že v letošním roce zvýšíme počet zaměstnanců naší firmy v Přibyslavi přibližně o 8 %,“ řekl generální ředitel ACO Industries Ing. Jan Císek.

Nová linka je mnohem šetrnější k životnímu prostředí
Nová linka je mnohem šetrnější k životnímu prostředí
 
 
Reklama