Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost Tepelná čerpadla IVT s.r.o. radikálně rozšířila sortiment a změnila obchodní jméno

Rozhovor s ředitelem společnosti Ing. Markem Bláhou o nové technologii vysokoteplotních tepelných čerpadel, využití odpadního tepla, důvodech rozšíření sortimentu a přejmenování zavedené společnosti.

Vaše společnost v letošním roce změnila název i dodávaný sortiment. Jaká zařízení nyní pod novou hlavičkou GT Energy nabízíte?

Nosným sortimentem jsou zdroje energie pro větší budovy, ať už komerční nebo obytné. Nová tepelná čerpadla IVT GEO s výkonem 50 až 400 kW, plynová tepelná čerpadla vzduch/voda, vysokoteplotní tepelná čerpadla pro ohřev vody s chladivem CO2 a mikrokogenerační jednotky. Navázali jsme spolupráci s předními japonskými výrobci a mnohé z nabízených technologií jsou naprosté novinky, které se na našem trhu doposud neobjevily. Více se také věnujeme poradenství, energetickým koncepcím a využití odpadního tepla, kde můžeme využít bohaté zkušenosti z instalací, které jsme doposud realizovali.

Kterou z nabízených technologií považujete za nejzajímavější?

Rozhodně vyskoteplotní tepelné čerpadlo Q ton. Ještě před několika lety by mě ani nenapadlo, že bude technicky možné ohřívat tepelným čerpadlem vodu na 90 °C i při venkovní teplotě −25 °C a to se slušným topným faktorem. Dnes je to realita a GT Energy je první firma, která tuto technologii na našem trhu nabízí. Dosažení takovýchto výjimečných parametrů umožňuje chladivo CO2, které navíc neškodí životnímu prostředí a je levné. Q ton má výkon od 30 do 480 kW a můžete s ním celoročně levně zajistit teplou vodu pro bytové domy, nemocnice, hotely nebo výrobní podniky.

Co vás vedlo ke změně zavedeného názvu Tepelná čerpadla IVT s.r.o. na GT Energy s.r.o.?

Důvodů je několik. První je ryze praktický abychom mohli nabízet i jiné technologie a značky tepelných čerpadel, což pod ochrannou známkou IVT není možné. Získali jsme mnoho zkušeností s realizací tepelných čerpadel velkých výkonů pro topení a chlazení, nebo unikátních zakázek využívajících odpadní teplo. Chceme tyto zkušenosti co nejlépe zužitkovat a na tuto část trhu se zaměřit.
Je zde i jeden osobní důvod. Zastoupení IVT jsem vedl 20 let a za tu dobu jsme na náš trh dodali přes 10 000 tepelných čerpadel IVT. Nový název, nový sortiment a větší zaměření na technicky náročnější zakázky jsou velmi dobrou novou motivací, která nám umožní zůstat na špičce v oboru i v dalších letech.

Mění se něco v zastoupení značky IVT na našem trhu? A jaká je tedy vaše aktuální pozice v IVT?

Zde došlo jen k interní organizační změně, kdy byla sloučena dvě dřívější samostatná zastoupení pro Českou republiku a Slovensko do jedné společnosti pod názvem IVT s.r.o. Sloučením došlo k úspoře provozních nákladů a zjednodušení řízení společností v obou zemích. Vedení zastoupení IVT jsem předal obchodnímu řediteli Ing. Jakubu Kirchnerovi, ale nadále se starám o marketing této značky. Předáním vedení IVT jsem získal prostor pro rozvoj nových technologií v rámci GT Energy.

Nekonkuruje si sortiment IVT a GT Energy?

Právě naopak. Pro GT Energy volíme technologie, které se s IVT velmi dobře doplňují a dávají nám tak konkurenční výhodu. Dnes jsme například schopni pro bytový dům nabídnout vzduchová tepelná čerpadla IVT AIR X, která mají mimořádně vysoký topný faktor při vytápění a pro ohřev vody pak nabídnout vysokoteplotní tepelné čerpadlo, které nepotřebuje žádný záložní zdroj ani v extrémní zimě. Takový kombinovaný systém má mnohem nižší provozní náklady a delší životnost než systémy využívající jedno tepelné čerpadlo na vytápění i přípravu teplé vody.

www.gt-energy.cz

IVT země-voda SONO
IVT země-voda SONO
Mikrokogenerace YANMAR
Mikrokogenerace YANMAR

GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...