Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změny počtu odběrných míst elektřiny a plynu za listopad 2020

V listopadu změnilo 29 366 odběrných míst dodavatele elektřiny a 16 651 přípojek plynu má nového obchodníka s plynem.


Operátor trhu aktualizuje každý měsíc mezi jinými také statistiku počtu odběrných míst elektřiny a zemního plynu jednotlivých dodavatelů. Pro lepší přehlednost uvádíme 20 nejúspěšnějších a 20 obchodníků z opačného konce seznamu od každé komodity.

Nyní je srovnání ulehčeno, protože známe počty i stávajících zákazníků dominantních dodavatelů, kteří nikdy dodavatele neměnili. Do statistiky elektřiny se dostali také provozovatelé lokálních sítí ve velkých podnicích, ty ale v naší tabulce nenajdete.

V listopadové statistice se prvně objevil obchodník bezDodavatele v případě plynu. Zájem zákazníků vzbudil extrémně nízkými cenami energií ze spotového trhu v letošním roce bez příplatků.

Kampaň spojená s prodejem zelené elektřiny prostřednictvím webových supermarketů v případě společnosti Nano Green se zatím neprojevil na přílivu zákazníků. S ohledem na předchozí závazky zájemců je třeba počkat ještě několik měsíců.

Zajímavé jsou přírůstky odběrných míst u elektřiny a u plynu společnosti Kolibřík energie, počty reprezentují přírůstek nových zákazníků Skautské energie.

V listopadu došlo k 29 366 změnám dodavatelů elektřiny z celkového 6 143 578 a 16 651 odběrných míst plynu z celkového 2 517 055 . Proti říjnu přibylo 4 789 odběrných míst elektřiny a 1 215 míst zemního plynu.

 
 
Reklama