Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VIDEO: Designérka Adéla Bačová o nové řadě Fashion line

V posled­ní době stá­le ros­te popu­la­ri­ta modu­lár­ních objek­tů. Jsou rych­lé na výro­bu a během pár týd­nů může zákaz­ník byd­let ve svém.

Jsou ovšem tací, kteří nechtě­jí jít s davem a pře­jí si jedi­neč­né a ori­gi­nál­ní mís­to, kde rela­xo­vat. Prá­vě na tyto zákaz­ní­ky cílí spo­leč­nost KOMA Modular se svou novou modulární řadou Fashi­on Line. Čím je jiná? Však to je jas­né už na prv­ní pohled.


KOMA MODULAR s.r.o.
logo KOMA MODULAR s.r.o.

Pomůžeme Vám vybudovat rychle, cenově výhodně a kvalitně kanceláře, prodejny, ubytovny, hotely, restaurace, školy, mateřské školky, bytové domy, komunální výstavbu, šatny, domovy důchodců, studentské koleje apod. Stavíme systémem prostorové modulace, která ...

 
 
Reklama