Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Závěrečná zpráva o technické podpoře rozvoje chytrého ukazovatele připravenosti pro budovy (SRI)

Cílem SRI je zvýšit povědomí o výhodách inteligentnějších technologií a funkcí budov a zvýšit efekt pro uživatele budov, vlastníky, nájemce a poskytovatele inteligentních služeb.

“Smart Readiness Indicator” (SRI)

Inteligentní technologie v budovách mohou být nákladově efektivním prostředkem při vytváření zdravějších a pohodlnějších budov s nižší spotřebou energie a uhlíkovou stopou a mohou také usnadnit integraci obnovitelných zdrojů energie do budoucích energetických systémů.

Jedním ze základních bodů směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) je lepší využití tohoto potenciálu inteligentních technologií v budovách. V rámci tohoto zaměření stanoví směrnice o energetické náročnosti budov opatření k zavedení „indikátoru inteligentní připravenosti“ (SRI) jako nástroje pro hodnocení inteligentní připravenosti budov.


Toto volitelné společné schéma EU posoudí technologickou připravenost budov na interakci s jejich obyvateli, na interakci s připojenými energetickými sítěmi a na efektivnější provoz. Cílem SRI je zvýšit povědomí o výhodách inteligentnějších technologií a funkcí budov a zvýšit efekt pro uživatele budov, vlastníky, nájemce a poskytovatele inteligentních služeb. Usiluje o podporu technologických inovací v sektoru budov a vytváří pobídku pro integraci špičkových inteligentních technologií do budov.

Final report on the technical support to the development of a smart readiness indicator for buildings

Tento dokument byl připraven pro Evropskou komisi, avšak odráží názory pouze autorů a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v něm obsažených.

 
 
Reklama