Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu

Účelem následujících grafů je ulehčit zájemci rozhodování při nákupu energií s cenami ze spotového trhu nebo jednoduše získat přehled, co se děje ze spotovými cenami.

Ceny jsou bez přirážky obchodníka a bez DPH.


Vývoj cen elektřiny (Kč/MWh) na spotovém trhu OTE, aktualizováno 3.12.2021

Průměrná cena elektřiny (TDD4, D01,02 d) za posledních 12 měsíců bez poplatků obchodníkovi 2 285,28 Kč/MWh, průměrná cena za prosinec 5 737,72 Kč/MWh. Průměrná cena za posledních 12 měsíců stoupá.


Vývoj cen plynu (Kč/MWh) na spotovém trhu OTE, aktualizováno 3.12.2021

Průměrná cena plynu (TDD4, pouze topí - spotřeba za rok vyšší než 25 MWh) za posledních 12 měsíců bez poplatků obchodníkovi 852,65 Kč/MWh, průměrná cena za listopad 2 416,62 Kč/MWh. Průměrná cena za posledních 12 měsíců stoupá.

Na spotovém trhu EEX CEGH (XE), podle kterého se řídí spotové ceny plynu obchodníků bezDodavatele a Eneka, je průměrná cena za posledních 12 měsíců 849,97 a za prosinec 2 403,86 Kč/MWh.

Ceny na spotovém trhu lze počítat i jinak, následující tabulka ukazuje vypočtené ceny bez marží tak, jak s nimi počítají ceníky Františkovy energie a Rodinné energie. U elektřiny vychází postup z roční zprávy: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava, ve staženém souboru list „DT ČR“ a sloupec BN. U plynu ceny jsou odečítány z roční zprávy https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava, ve staženém souboru list „DVM -“ a sloupec AB pod názvem „Vážený průměr cen (Kč/MWh)".

Základní ceny elektřiny a plynu (bez marží obchodníků a bez DPH) pro ceníky Rodinné energie a Františkovi energie - aktualizace 03.12.2021.


Aritmetický průměr hodnot SPOT MARKET INDEX BASE LOAD přepočtený na koruny činil k 3.12.2021 2 088,55 Kč/MWh elektřiny a aritmetický průměr INDEX OTE dosáhl hodnoty 1004,44 Kč/MWh u plynu . Aritmetický průměr je počítán za posledních 12 měsíců. Tento výpočet používají obchodníci LAMA, ČED, AZ Energies.
 
 
Reklama