Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

REVEL – Řešení pro vytápění, sanitu a stlačený vzduch

V sortimentu značky REVEL naleznete trubky s dimenzí 16, 17, 18, 20, 3/4”, 32

PE-Xb
  • bez kyslíkové bariéry
  • s kyslíkovou bariérou (EVOH)
  • s UV stabilizací
PEX-AL-PEX (typ a)
  • s laserovým svárem
PEX

PEX je zkratka pro síťovaný polyetylen (PE-X), tedy druh plastu s výjimečnými vlastnostmi, jenž je v Evropě užíván zhruba od roku 1970 (v USA od 1980).

Používá se převážně ve stavebních potrubních systémech, sálavých topných a chladících systémech, vodovodních potrubích pro domácnosti, k izolaci elektrických kabelů vysokého napětí atd.

Pojem „síťovaný“
Síťování je chemická reakce, při které se mění struktura a vlastnosti materiálu (PE-HD). Molekuly jsou spojeny do neviditelné prostorové sítě (jejich volný pohyb je touto reakcí omezen) - z tavitelného polyetylenu se stává netavitelný materiál, silnější a odolnější vůči chemii i praskání v nízkých teplotách a to při současném zachování flexibility.

Jakým způsobem výše zmíněné prostorové sítě dosáhneme záleží na volbě výrobního postupu. Těchto postupů je celá řada, v praxi se ale využívají zejména metody peroxidická (a), silánová (b) a radiační (c).

PE-Xa
Peroxidická metoda (tzv. Engelova) = zesíťování pomocí peroxidů. Nejstarší a výrobně nejdražší metoda.

PE-Xb
Silánová metoda = zesíťování párou nebo vodou min 80°C. Metoda vhodná pro stabilizaci na nějaký jev (UV, chlór, kyseliny a další).

PE-Xc
Radiační metoda = zasíťování tvrdým zářením.

Rozdíl mezi PE-Xa,b,c v oblasti použití (to je v rozmezí teplot -20°C až 95°C) není z hlediska využitelných vlastností prakticky žádný. Normu EN ISO 15875 musí splňovat všechny tři.

 
 
Reklama