Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová technologie pro výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

Veletrh Aqua-therm Praha 2002: hala D, stánek 706
Informace v katalogu vystavovatelů: JR Technik

Popis ORC-Technologie
Již v polovině 19. století vyvinul skotský profesor William John Macquorn Rankine, podle něhož je proces ORC (Organic Rankine Cycle = organický rankinův cyklus) pojmenován, parní proces, u kterého je místo vodní páry použito médium, které se odpařuje při nízkých teplotách a tlacích. Tím bylo vůbec poprvé možno využít nízkopotenciální teplo např. geotermální k výrobě elektrické energie.

Dříve se používalo jako médium v ORC-zařízeních speciálních uhlovodíků. Bez výjimky byly tyto látky z hlediska termodynamických vlastností velmi vhodné, avšak z důvodu jedovatosti cenově prodražovaly zařízení po technické stránce.

Teprve se zaváděním silikonových olejů se nalezlo médium, které ve srovnání termodynamických vlastností s vodou vychází podstatně vhodněji a přitom je zcela použitelné z hlediska přísných předpisů a norem pro životní prostředí. Tímto je ORC-technologie právem alternativou ke konvenční parní technice také v případě kogenerace při spalování biomasy.

Teplo vyrobené spalováním biomasy je termoolejovým okruhem přivedeno na výparník ORC-zařízení. Ve výparníku se silikonový olej při nízkých teplotách a tlacích odpaří a následně se uvolní v připojené turbíně, která pohání generátor. Za turbínou část zbytkového tepla předá regenerátor pracovnímu médiu a následným zkapalněním v kondenzátoru přejde zbylé teplo do topného okruhu např. dálkové vytápění objektů.

Kontakt:
Jan Růžička, JR Technik
Hilarova 2424/1
CZ - 400 11 ÚSTÍ nad LABEM
Tel.+ Fax: +420 / 475 209 403
e-mail: jrtechnik@seznam.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady

 
 
Reklama