Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Simulace budov a techniky prostředí 2018 - 10. ročník konference

Katedra TZB Vás zve na jubilejní 10. ročník konference Simulace budov a techniky prostředí 2018, pořádané spolkem IBPSA CZ ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.


Přihlášky

IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) pořádá v letošním roce již 10. ročník konference, která je tradičně zaměřena na využití počítačových simulací především v následujících oblastech:
  • termodynamika budov a energetických systémů,
  • energetická náročnost budov,
  • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků,
  • vnitřní a vnější aerodynamika budov,
  • vliv prostředí na lidský organismus,
  • projektování energetických systémů budov,
  • optimalizace provozu a regulace vytápění, větrání a klimatizace,
  • aplikace netradičních zdrojů energie,
  • řešení nestandardních stavebních prvků budov,
  • vývoj a ověřování softwaru pro simulace v oblasti techniky prostředí.

Založení české pobočky IBPSA-CZ, mezinárodní společnosti International Building Simulation Association, jmenoval již v roce 2002 v rozhovoru pro TZB-info mezi největšími úspěchy ve své práci i Prof. Ing. František Drkal, Csc. A již 10. ročník je důkazem toho, že téma simulace je potřebnou součástí vývoje technologií budov i trendů ve stavebnictví.