Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Distribuci technických norem zajišťuje Česká agentura pro standardizaci

Od 1.1.2018 distribuci technických norem zajišťuje Čas, která se řídí ceníkem (nikoliv vyhláškou). Ceník je zveřejněn ve Věstníku ÚNMZ 12/2017 a na webových stránkách Agentury.

S přechodem distribuce technických norem do České agentury pro standardizaci (Čas) souvisí i zrušení vyhlášky č. 486/2008, která stanovila podmínky distribuce norem (tzv. cenová vyhláška) a vyhlášky, které tuto původní vyhlášku upravovaly. Ceník je zveřejněn ve Věstníku ÚNMZ 12/2017 a na webových stránkách Agentury.

Vyhláška o zrušení a Původní vyhláška