Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Z konferencie Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov

Transfer poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu. V Bratislave sa uskutočnila konferencia Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov.

Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o., Globálny projekt dopravy novej generácie
Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o., Globálny projekt dopravy novej generácie

Dňa 8. novembra 2017 sa v kongresovej sále TECHNOPOL-u v Bratislave na Kutlíkovej ulici uskutočnila konferencia Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.
Partnermi podujatia boli: spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá podporuje spoluprácu pre uplatnenie progresívnych - SkyWay Technologies na Slovensku, spoločnosť Huawei Technologies, ktorá pracuje v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Cieľom konferencie bolo prezentovať a podčiarknuť významnú úlohu inžinierov, vedcov a technikov v procese prenosu poznatkov vedy a techniky do praxe. Transfer poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu.

Účastníci podujatia, ktoré moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS, vzhliadli 7 zaujímavých vystúpení, ktoré prezentovali nasledovné osobnosti:
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností,
  prezentácia na tému EUR ACE štandardy a ich význam. Čo je EUR-ACE®? Akreditačné centrum ZSVTS, Proces akreditácie, Výhody značky EUR-ACE.
 • Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o.
  Globálny projekt dopravy novej generácie, Prímestský projekt dopravy novej generácie, Mestský dopravný systém, Sociálne a ekologické dôsledky SKYWAY – dôsledky plošného zavedenia,
 • prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  prezentácia na tému AKUSTIKA. Priestorová akustika, Stavebná akustika, Hluk od susedov a spoločenské triedy, Objektívne meranie hluku, Meranie a posúdenie zvukovej izolácie, Prečo doposiaľ neboli tzv. basové tóny posudzované? Meranie zvukovej izolácie, Možné riešenia

 • Ing. Lukáš Zendulka,PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.,
 • Dr. Ing. František Simančík, Slovenská akadémia vied,
 • pán Miloš Gubrický , Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave
 • pán Bill Shiyi, Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Druhý sleva prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o., Globálny projekt dopravy novej generácie
Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o., Globálny projekt dopravy novej generácie

Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o., Globálny projekt dopravy novej generácie

Bližšie informácie, ako aj vybrané fotky z podujatia nájdete na www.zsvts.sk

Info o ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 45 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a technických vysokých škôl v SR. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významným medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť pre akreditáciu inžinierskeho vzdelávania) a ďalšie.

 
 
Reklama