Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokument národní kvality ADMD vám zaručí maximální kompetentnost dodavatele dřevostavby

Objektivní měřítko, jakou firmu si vybrat pro realizaci domu neexistuje. Je jen na vás, zda se budete řídit podle nejnižší nabídkové ceny, referencemi nebo webovou prezentací zhotovitele.

Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky
Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše bankyNašli bychom jistě ještě další kritéria, ale jejich slabým místem je subjektivita, protože pro každého je důležité něco jiného, přičemž kvalitně postavený dům a vaše následná spokojenost je to nejdůležitější.

Existuje však jeden nástroj, za jehož objektivitu se zaručuje nezávislá a akreditovaná zkušební instituce. Jedná se o mezi stavebníky uznávaný DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD. Zmíněnou nezávislou institucí je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (VVÚD), který ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD) vyvinul již v roce 2007 účinnou certifikaci pro kontrolu kvality dřevostaveb od členů Asociace.

Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu, kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).

Co pro vás Dokument národní kvality znamená

Především záruku a jistotu v tom, že pokud vám dům postaví zhotovitel, který je nositelem certifikace DNK, budou dodrženy všechny normy a předpisy jak při výrobě, tak i během montáže vašeho nového domu.

Zatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky, požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak i přímo na staveništi během montáže, kde je formou externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje jenom panelovou, ale i staveništní montáž.

Prostřednictvím DNK dostáváte k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní dostát svým proklamacím a vaše peníze vám zhodnotí v kvalitní investicí v podobě bezproblémového rodinného domu.

 
 
Reklama