Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Soutěž PREMIÉROVÁ NOVINKA INFOTHERMY 2015

Dnes začíná druhý ročník hlasovací čtenářské soutěže o nejzajímavější novinku, která bude vystavena na výstavě Infotherma 2015. Tři firmy, které získají nejvíce čtenářských hlasů, budou oceněny na úvodní tiskové konferenci Infothermy. Věcný dárek od nás dostanou i tři vylosovaní hlasující čtenáři.

Nabízíme na výběr premiérové novinky, které jednotlivé firmy představují na svých stáncích. Máte možnost vybrat jeden exponát jako nejlepší. Tedy ten, který vás podle popisu nejvíce zaujme. Vaši volbu pak potvrdíte kliknutím na hlasovací tlačítko. Z jedné IP adresy lze hlasovat jen jednou. Hlasování bude ukončeno ve čtvrtek 8. ledna 2015.

Zplynovací kotel ATMOS AC25S

Je konstruován pro spalování černého uhlí a hnědouhelných briket na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouľí jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a briket jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování.
více informací
ATTACK FD AUTOMAT - automatický litinový kotel na pevná paliva

Litinový teplovodní kotel ATTACK FD AUTOMAT je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku s vysokou účinností. Předepsaným palivem kotle jsou dřevní pelety (A1 - D06), černé uhlí (až do velikosti oříšku) a hnědé uhlí (až do velikosti ořech 2).
Kotel je určen pro vytápění bytů, rodinných domů, ale i menších průmyslových provozů. Skládá se z litinového tělesa, které zaručuje dlouhou životnost, je vybaven litinovým retortovým hořákem včetně šnekového podavače. Kvalitní litina zaručuje dlouhou životnost kotle a tím i minimální náklady na jeho dlouholetý provoz.
více informací
Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma funguje tak, že kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch - voda s technologií plynové kondenzace. V provozu hledá optimální ekonomické podmínky tak, že porovnává parametry nákladů na energii (elektřina, plyn), účinnost tepelného čerpadla a požadavky na tepelné zatížení. Díky tomu se zvyšuje účinnost vytápění až o 35 % a výrazně se snižují náklady. V případě ohřevu teplé užitkové vody optimalizuje hybridní tepelné čerpadlo provoz nejefektivnějšího plynového kondenzačního kotle.
více informací
Podlahové otopné těleso BITHERM Floor

Předností předokenního podlahového otopného tělesa BITHERM Floor je sálavý účinek sdíleného tepla do vytápěného prostoru, který vytváří účinnou tepelnou clonu na vnitřním povrchu prosklení pláště budovy. K vytvoření tepelné clony tak není zapotřebí používat ventilátorů k zajištění intenzivního proudění teplého vzduchu. Další přednosti vycházejí z požadavku na úsporný a efektivní provoz, komfort užívání a čištění, snadnou montáž a údržbu.
více informací
IVT AIR X tepelné čerpadlo vzduch/voda

Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda IVT AIR X, představuje revoluční změnu v konstrukci tepelných čerpadel a to jak svým technickým řešením, tak i mimořádně vysokými topnými faktory.
Pro tepelné čerpadlo IVT AIR X byl zvolen bezrámový konstrukční systém EPP, kdy jsou jednotlivé komponenty tepelného čerpadla uloženy v blocích, které do sebe zapadají jako puzzle a tvoří tělo tepelného čerpadla. Díky EPP konstrukci je tepelné čerpadlo lehčí, tišší a výroba je mnohem méně časově a energeticky náročná.
více informací

Čerpadlová skupina pro kondenzační kotle Condix

Maximální využití účinnosti kondenzačního kotle v systému kombinující podlahové vytápění a otopná tělesa získáte s čerpadlovou skupinou CONDIX.
Kondenzační kotle využívají, jak už jejich název napovídá, princip kondenzace. Jak to funguje? U běžných kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Kondenzační kotle však dokáží latentní (tzv. kondenzační) teplo využít. Kondenzační kotle tedy ve srovnání s kotli klasickými spotřebují méně energie a obsah škodlivin je snížen na minimum.
více informací
Tepelné čerpadlo NEORÉ TX

Jedná se o kompaktní tepelná čerpadla určená pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro rodinné domy s vynikajícím poměrem užitné hodnoty a designu.
Tepelné čerpadlo řady NeoRé TX je schopno regulovat režim topení i chlazení, ohřívat teplou užitkovou vodu a současně řídit dva okruhy. Samozřejmostí tohoto výrobku je i 6kW elektrokotel, webový server, tablet pro ovládání a wifi modul pro bezdrátové připojení.

více informací
Zásobníky TUV Panasonic AQUAREA

Panasonic představuje nové zásobníky Aquarea TUV, složené z nádrže na teplou vodu a zabudovaného tepelného čerpadla. Toto řešení, díky působivým úsporám energie a nákladů, představuje ideální náhradu za elektrické kotle.
Tyto superefektivní, nízkoenergetické systémy přinášejí účinný ohřev teplé vody. Představují ekologické a vysoce efektivní řešení výměny starých kotlů a elektrických ohřívačů. Ve srovnání s elektrickými systémy dosahuje až 75% úspory a návratnost investice začíná kolem čtvrtého roku od instalace.
více informací

therminator II - kotel na tuhá paliva

Kombinovaný kotel na peletky, polena, štěpku, účinnost 95,4 %, nezávislost na typu paliva, ekologická technologie, volba typu paliva.

výkonová řada 22 kW až 60 kW
Akumulační prstence MAMMOTH pro krbové vložky Romotop

Akumulační prstence Mammoth dokáží efektivně využit energii uvolněnou při spalování dřeva a dále distribuovat do prostoru. Devízou celého systému Mammoth je snadná a rychlá montáž, minimální nárok na prostor a suché napojení přímo na hrdlo krbové vložky.
Nové akumulační prstence Mammoth jsou unikátní svým složením akumulační hmoty, která je připravena speciálně pro firmu Romotop. Snoubení vysoké tepelné vodivosti litiny, která ve tvaru šroubovice tvoří jádro a vysoké měrné tepelné kapacity magnetitu zaručí rovnoměrné sálání tepla do obytných prostor po dobu více jak 6h. Váha jednoho prstence je 38 kg, což při doporučeném množství prstenců 6 ks je celková váha 228 kg. Tím dosáhne zákazník opravdu mamutí akumulace.
více informací

Pyrolytický kotel na tuhá paliva HERCULES U32

Společnost VIADRUS a.s, přihlásila do soutěže TOP Energie 2015 nový odhořívací litinový kotel s ruční dodávkou paliva. Kotel HERCULES U32 nahradí na trhu velmi úspěšný kotel U26 a doplní portfolio výrobků v sekci litinových ručních kotlů.
Kotel Hercules U32 je nízkotlaký kotel určený pro spalování dřeva, hnědého a černého uhlí a koksu. Vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domů, obchodů a malých provozoven. Kotel lze využít jak v samotížných topných systémech, tak i v uzavřených systémech s nuceným oběhem.
více informací


SMART KERBEROS - systém pro inteligentní fotovoltaický ohřev vody

Systém SMART KERBEROS slouží k úspornému ohřevu vody. Využívá přednosti dvou inovativních principů: fotovoltaického akumulačního ohřevu se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT) a prediktivního ohřevu vody energií ze sítě.
Protože se na slunce nelze vždy spolehnout, kombinuje SMART KERBEROS ohřev fotovoltaický se síťovým tak, aby dosáhl co nejnižší náklady za "placenou" energii ze sítě při zaručené dodávce TUV.
více informací
HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO

 
 
Reklama