Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ERÚ nevydá cenová rozhodnutí pro obnovitelné zdroje bez notifikace

Energetický regulační úřad (ERÚ) postupuje konzistentně a přes apel některých zainteresovaných stran trvá na jediném správném zákonném postupu, tedy že nevydá cenová rozhodnutí pro ty zdroje, jejichž podpora nebyla dosud notifikována Evropskou komisí.

„Pan ministr Mládek nedostál svému veřejnému příslibu, kdy opakovaně prohlašoval, že notifikace budou vyřešeny počátkem letošního roku. I když svůj příslib později posouval v čase, máme druhou polovinu září a většina notifikací stále nedorazila. ERÚ proto nemá jinou možnost, než pro nenotifikované zdroje cenová rozhodnutí nevydat,” popisuje současnou situaci Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ.

Z nařízení vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb. ze dne 21. prosince 2015 vyplývalo, že u většiny prostředků jde o stávající podporu, kterou není potřeba notifikovat. Jak se později ukázalo, vláda uvedla mylné informace, neboť šlo naopak o novou podporu, která musí být notifikována Evropskou komisí.

Cenové rozhodnutí ERÚ bylo na konci roku 2015 vydáno bývalým zaměstnancem ERÚ, avšak výplata byla podmíněna notifikací zdrojů. Proti neoprávněné výplatě podpor pro nenotifikované zdroje už bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele ze strany poslanců Parlamentu ČR a celá věc je nyní v šetření příslušných orgánů.

„Loni jsme ještě mohli věřit příslibům pana ministra Mládka, že notifikace jsou skutečně na cestě z Bruselu a celá záležitost se vyřeší v řádu několika týdnů, nanejvýš měsíců. Teď už to bude skoro rok, nezákonně se tu rozdělují desítky miliard na dotacích,” vysvětluje Alena Vitásková.

Chybějící notifikace se týkají obnovitelných zdrojů energie zprovozněných do konce roku 2012, dále kombinované výroby energie a tepla (KVET), výroby tepla a druhotných zdrojů, což představuje cca 42 miliard korun jen za letošní rok. Platná notifikační rozhodnutí jsou k dispozici k obnovitelným zdrojům energie zprovozněným v letech 2013 až 2015, malým vodním elektrárnám a bioplynovým stanicím uvedeným do provozu v letošním roce.

 
 
Reklama