Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
OS 04 - Obytné prostředíVás zve na
Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


STP připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma Problémy technické realizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb. Cílem semináře je seznámit se jednak s navrhovanou novelou mikroklimatické části zákona č. 178/2001 Sb. a jednak s podklady, ze kterých návrh vychází.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že Vás seminář uspokojí a přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
odborný garant semináře

Po přihlášení bude účastníkům e-mailem zaslána novela mikroklimatické části zákona č. 178/2001 Sb.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 353
fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Program semináře:

8.30 hod Prezence
9.00 hod Zahájení semináře
Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.

 • Úvodní slovo
  MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
 • Poznatky odborného orgánu hygienické služby z praxe s aplikací NV 178/2001 Sb.
  Ing. Olga Mikulová
 • Tepelná a chladová zátěž zaměstnanců supermarketu
  Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
 • Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž - její měření a hodnocení
  Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
  Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
  Ing. Hana Tomášková

13.00 hod Předpokládané ukončení semináře

V průběhu semináře je počítáno s diskusí a s přestávkou na občerstvení.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Místo konání:
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - klubovna č. 319. Doprava: od Národního divadla cca 5 minut pěšky směr Karlův most.

2. Přihláška:
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 14. 11. 2002 (v případě zaslání přihlášky e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci).

3. Účastnický poplatek:
- pro členy STP - 750,- Kč
- pro ostatní - 900,- Kč

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, zahrnuje náklady spojené s organizací semináře.

4. Úhrada poplatku:
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, číslo účtu 43837-011/ 0100, variabilní symbol 202 04 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 353
fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama