Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Až pro 500 technických specialistů ročně

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádosti o zařazení do projektu Ukrajina. Je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu a tak může ihned začít s jeho realizací.

Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který dnes schválila vláda ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, tak může ihned začít s jeho realizací.
Poptávka po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích v ČR stoupá. Projekt má zjednodušit jejich nabírání z Ukrajiny právě v situaci, kdy není možné zaměstnance získat na českém trhu práce, neboť nezbytnou podmínkou pro zařazení do projektu je předchozí umístění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst.

Cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny.

"Jsem rád, že se po delších jednáních podařilo schválit projekt, který Ministerstvo průmyslu a obchodu v létě tohoto roku předložilo, podílelo se na jeho přípravě a bude spoluzajišťovat jeho implementaci. Zároveň jsme připraveni se v případě úspěchu tohoto projektu podílet na jednáních o jeho dalších úpravách," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Vysoce kvalifikovanou pracovní sílu považuji za nezbytnou pro udržování a posilování konkurenceschopnosti České republiky. Domnívám se, že schválený projekt, který přitom žádným způsobem nenarušuje český trh práce, je ideálním způsobem, jak získat pro české zaměstnavatele pracovníky, kteří mohou vytvářet vysokou přidanou hodnotu," dodal ministr Jan Mládek.

"Věřím, že rychlé a efektivní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu zjednoduší vstup velmi důkladně vybraným specialistům, kteří na českém trhu práce chybí a které často společnosti potřebují pro svůj další rozvoj a získávání nových zakázek i v zahraničí," uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je rozhodnutím vlády v souladu s projektem pověřeno přijímáním žádostí o zařazení do projektu, stejně jako administrací těchto žádostí.
Projekt Ukrajina.

Kontakt: Jihočeská hospodářská komora
Husova 9 | 370 01 České Budějovice
T: 387 699 316

Doplnění redakce k tématu:
Podle průzkum CVVM je ale 69 % Čechů jsou občané jiných národností problémem.
Podíl lidí s tímto názorem za rok a půl vzrostl o 9 bodů a je nejvyšší od května 2003. Častěji cizince za problém označili lidé se středním vzděláním bez maturity, lidé s levicovou politickou orientací a lidí nad 60 let.
Jako nejpřijatelnější důvod pro přijímání cizinců k pobytu v Česku se ukazují být studium a praxe, což akceptuje 63 procent dotázaných. 57 % českých občanů souhlasí i s přijímáním imigrantů kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v jejich zemi.
Nesouhlas převážil nad souhlasem u umožnění pobytu kvůli podnikání a zaměstnání. Nejméně přijatelným důvodem je to, že cizinci v Česku chtějí žít. Ve srovnání s předešlým šetřením z února 2015 výrazně klesl souhlas a vzrostl nesouhlas ve všech sledovaných položkách.

 
 
Reklama