Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zásoby mědi se tenčí

Při prohlídce internetu zjistíte, že světové zásoby mědi stále rostou. Bohužel tomu tak není a jedná se jen o nepřesné označení zásob mědi jako komodity na burze za účelem spekulací.

Skutečnost je taková, že ji máme přibližně na 50 let a bez mědi to nepůjde! Měď je pro civilizaci, jak ji známe, nepostradatelnou a ve většině technických zařízení nenahraditelnou surovinou. Uvádí se, že jí máme na planetě včetně nově objevených ložisek v Afghánistánu 2 300 mil. tun.

Současná světová spotřeba mědi činí cca 24 mil. tun/rok, toto číslo sice zahrnuje i recyklovanou měď o objemu asi 35 %, nicméně množství vrácené mědi k novému zpracování stále klesá. Je to dáno především tím, že 40 % světové spotřeby mědi představuje Čína, která buduje ve velkém vše, co souvisí s bydlením, kde je návratnost zabudovaných měděných prvků zmražena po mnoho let nebo zcela znemožněna, jak je uvedeno níže.

Mědí se stále plýtvá

Kromě toho jen za loňský rok zvedla Čína svou spotřebu mědi o 8 %. K ní se přidávají další rychle se rozvíjející ekonomiky, které rovněž její spotřebu budou oproti současnosti zvyšovat. Jednoduchým vynesením do grafu ke svému údivu zjistíme, že se patrně i my dožijeme stavu, kdy měď prostě nebude.

Přesto se zalévají milióny tun ročně této průmyslově důležité suroviny na stavbách do betonu za účelem topenářských a sanitních instalací, odkud se dá vrátit k inteligentnějšímu využití skutečně jen teoreticky, a to přestože pro tyto aplikace existují mnohem lepší materiály – s vyšší životností, nižšími tepelnými ztrátami, a dokonce s několikanásobně nižší cenou (např. na bázi síťovaného polyetylenu PEX).

Měď je výborný materiál pro veškeré instalace či stavební prvky uložené na povrchu. Těmto aplikacím nelze nic vyčítat, snad jen vysokou cenu, která z výše uvedených důvodů asi nadále poroste. Zde je i návrat materiálu k druhotnému zpracování rychlý a někdy, díky sběračům kovů, dokonce ještě rychlejší, než bychom si přáli. Jiná situace nastává při uložení mědi do konstrukcí – zejména betonu.


 
 
Reklama