Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Izolační manžety HL odpovídají požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb.

Hydroizolační manžety, které firma HL nabízí v DN40-50, 63-75, 110, 125 a DN160, zajišťují dlouhodobou vodotěsnost 60 kPa (0,6 bar), plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30 kPa a těsnost proti pronikání radonu.

Manžety firma HL nabízí jak ve formě s asfaltovou i PVC manžetou. Odpovídají požadavkům vyhlášky: č. 268/2009 Sb., jejíž § 6 odst. 5 zní: „Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby“. Vyhláška 137/1998 byla nahrazena vyhl. 268/2009.

Montážní video - těsnicí manžeta HL 800.2 pro dvě potrubí


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 
Reklama