Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČR je jedinou vyspělou zemí EU, která nemá jasnou vizi nakládání s odpady

Budoucnost podle ní neleží ani ve skládkování ani v neomezeném spalování odpadů. SUEZ environnement prosazuje fungování oběhového hospodářství.

SUEZ environnement prosazuje maximální využívání odpadů jako druhotných zdrojů surovin a úzkou spolupráci s průmyslovými podniky na jejich využití.

Všechny společnosti skupiny SUEZ environnement, které doposud působily v 70 zemích světa pod čtyřiceti různými názvy (SITA, ONDEO, Degrémont, Agbar, United Water ad.), přebírají jednotný název celé skupiny. V České republice tak bude společnost SITA vystupovat pod názvem SUEZ environnement. Jednotlivé společnosti skupiny prošly společným vývojem, který trvá už víc než 150 let. Sloučení všech společností pod jedinou značku je dalším logickým krokem, který umožní větší a efektivnější spolupráci v rámci skupiny a zjednoduší složitou strukturu jednotlivých značek. Rovněž naznačuje změnu ve filozofii podnikání celé skupiny.

10 miliónů tun odpadů za 24 hodin.

„Lidská společnost vyprodukuje za 24 hodin přes 10 milionů tun odpadu, což je neuvěřitelné číslo. Činnosti naší skupiny reflektují vývoj společnosti a v důsledku toho se proměňují. Zatímco dříve společnosti patřící do naší skupiny byly především provozovateli, ať již v oblasti nakládání s odpady či vodohospodářství, nyní se snaží aktivně řídit hospodaření se zdroji. To souvisí se skutečností, že se ve vyspělých zemích stále více daří prosazovat tzv. oběhové hospodářství (circular economy), které mění prostou spotřebu zdrojů na jejich zhodnocování a opakované využívání,“ vysvětluje generální ředitel SITA CZ Zdeněk Horsák.


SUEZ environnement se stává komplexní značkou, která nabízí svým zákazníkům čtyři obory činnosti: řízení vodního cyklu, recyklaci a zhodnocení odpadů, řešení v oblasti úpravy vody a poradenství při udržitelném rozvoji měst a regionů. Stejné služby hodlá poskytovat i v České republice, i když zde podle vedení společnosti legislativní podmínky ani politická vůle pro zavedení oběhového hospodářství nejsou ideální.

„Česká republika je jedinou vyspělou zemí EU, která nemá jasnou vizi, jak do budoucna nakládat s odpady. Doposud nemá dokonce ani vyřešené poplatky za skládkování a veřejnost se záměrně straší různými chimérami, které mají zabránit pozitivním změnám v zákoně o odpadech. Největším strašákem je, že zvýšení poplatků za skládkování zvýší ceny původcům odpadů, tedy průmyslovým podnikům, městům, obcím, potažmo občanům. Je to přesně naopak. Razantní zvýšení poplatku za odpad bez využití na skládkách a postupně úplný zákaz skládkování je jediný nástroj, jak dosáhnout účinného využívání zdrojů. Pokud se naučíme nevnímat odpad jako odpad, ale jako zdroje, budeme fungovat daleko efektivněji, a naopak se veškeré procesy zlevní. Naše analýzy i zkušenosti ze zahraničí, stejně jako praxe, kterou již nyní uplatňujeme v ČR, to jasně dokazují,“ říká Zdeněk Horsák.

Zvýšení poplatku za skládkování nenahrává výstavbě spaloven

„Spalovna pro to, aby mohla fungovat efektivně, potřebuje spádovou oblast značné velikosti a určité množství odpadu. V České republice je vzhledem k její velikosti prostor pro výstavbu dalších dvou, maximálně tří spaloven, a to jen tam, kde jsme schopni 100% využít vyrobené teplo. Pro ostatní města a obce představuje nejekonomičtější řešení důsledný efektivní systém recyklace postavený na principech oběhového hospodářství. A právě k tomu má SUEZ environnement know-how, právě to chce SUEZ environnement nabízet a prosadit i v České republice,“ dodává Horsák.

V Česku musíme zkrátka od základu změnit myšlení o odpadech

Podle analýzy, vypracované předními experty odpadového hospodářství a specialistů v oblasti výroby plastů, by například využití jen 25 % odpadních plastů, které v ČR skončí nevyužité na skládce, ušetřilo výrobním plastikářským firmám přes 1,7 mld. Kč.

„Ostatní vyspělé země EU jsou v tomto ohledu daleko před námi, recyklace tam funguje úplně na jiné úrovni. Česká republika bohužel nemá vyřešené ani jiné bazální problémy. Nechápu, jak je u nás ještě v dnešní době možné ukládat nebezpečný odpad na skládky jako materiál technického zabezpečení. Zakládáme si tím na nové ekologické zátěže, které bude třeba v blízké budoucnosti složitě a draze odstraňovat. V Česku musíme zkrátka od základu změnit myšlení o odpadech, začít říkat věci na rovinu. SUEZ environnement chce být v tomto ohledu lídrem a doufáme, že se k nám přidají další společnosti a instituce,“ uzavírá Zdeněk Horsák.

 
 
Reklama