Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jubilejní 20. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou

Společnost Callida, s.r.o. ve spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravuje již jubilejní 20. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou.

Společnost Callida, s.r.o. ve spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravuje již jubilejní 20. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou, která proběhne na půdě této katedry. Soutěžní zadání připravuje zkušená rozpočtářka s více než dvacetiletou praxí v oboru Helena Kalivodová. Pro studenty je soutěž výzvou k prezentaci a poměření svých znalostí s ostatními školami. Současně si studenti prohlédnou prostory ČVUT Praha pro své navazující studium v oboru.

V kategorii středních škol bude 31. března 2015 soutěžit patnáct středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkají v sestavování či kontrole stavebního rozpočtu. V kategorii vysokých škol 1. dubna 2015 si ověří své znalosti v oblasti rozpočtování studenti ČVUT Praha a VUT Brno.

Generálním partnerem soutěže je divize Weber (Saint-Gobain) a výhradním partnerem pro beton Českomoravský beton, a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních, zateplovacích a hydroizolačních systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby a materiálů na sanace betonu. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce, která je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů.

Českomoravský beton, a.s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Právě transportbeton, vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, je základním produktem společnosti Českomoravský beton. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce společnosti Českomoravský beton jsou jak čerstvé betony, tak lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, vodonepropustné betony, vysokohodnotné betony a barevné betony. Výrobu transportbetonu doplňuje Českomoravský beton o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Českomoravský beton je dlouhodobě znám i svými aktivitami v oblasti vzdělávání odborné veřejnosti ve stavebnictví s projektem seminářů Beton University. Dnes už jsou semináře i místem setkávání odborníků a profesionálů ve stavebnictví, kde je dialog ideální příležitostí zkonzultovat své vlastní zkušenosti s předními odborníky.

Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk a Českomoravský cement součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama