Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nárůst energetické potřeby o 41% do roku 2035

Společnost BP (British Petroleum) nedávno vydala pravidelný report s výhledem energetické poptávky na příští dvě dekády. Podle BP bude do roku 2035 potřeba o 41%. V EU je předpokládán pokles o 6%.

Společnost BP (British Petroleum) nedávno vydala pravidelný report s výhledem energetické poptávky na příští dvě dekády. Podle BP bude do roku 2035 potřeba o 41% více energetických zdrojů zahrnující ropu, zemní plyn, uhlí, jádro, vodu a obnovitelné zdroje. S roustoucí spotřebou je předpokládán i celosvětový nárůst produkce CO2 o 29%. Nárůst potřeby bude zapříčiněn přávažně roustoucí spotřebou v zemích mimo OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Například v EU je předpoklad dokonce klesající potřeby a to o 6% do roku 2035. Pravděpodobná příčina bude ve zvyšujíí se efektivitě vužití energií zemí střední a východní Evropy.

Další predikce týkající se EU uvádíme bodově:
  • podíl na celkové celosvětové spotřebě klesne z 13% v 2012 na 9% v 2035
  • potřeba fosilních paliv poklesne o 19% (ropa -27%,uhlí -53%, zemní plyn +17%) naprosti tomu využití obnovitelných zdrojů vzroste o 177%
  • EU zaznamená nejvyšší nárůst produkce energie z obnovitelných zdrojů ze všech regionů. Jejich podíl vzroste z dnešních 6% na 17%
  • doprava zaznamená pokles podílu využití ropy na 87% a naproti tomu nárůst využití zemního plynu o 6% a biopaliv o 4%
  • celková energetická produkce EU klesne o 5%
  • v roce 2030 EU přijde o 1.místo největšího energetického importéra. Stane se jím Čína.
  • v EU poklesne import ropy o 23%, uhlí o 49%. Oproti tomu vzroste import zemního plynu o 49%. Závislost EU na dovozu plynu vzroste ze současných 66% na 84%

Sice je velmi pravděpodobné, že spotřeba v Evropě bude klesat, nicméně celosvětový nárůst spotřeby vyvolá velký tlak na cenu energií, která v dlouhodobém horizontu nadále poroste.

Tým Enerfis

Enerfis, s.r.o.
logo Enerfis, s.r.o.

Do nabídky Enerfis patří: energetický management, energetický audit, certifikace LEED, BREEAM, SBtoolCZ, průkaz energetické náročnosti PENB, energetická optimalizace budov, smart metering, analýza mikroklimatu, aplikace Enectiva.

 
 
Reklama