Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
OS 02 - Vytápění


Svaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4 - Podolí

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Odborný garant semináře: Ing. Vladimír Jirout

Účastníci semináře obdrží odborné podklady včetně textu všech přednášek.

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů zabývajících se elektrickou energií ve vytápění. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, dvě židle, elektrická přípojka) za úhradu 6.000,- Kč.

POŘADATEL:
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


PROGRAM

8.30 hod Prezence účastníků
9.00 hod Zahájení, odborné přednášky:
 • Elektrická energie ve vytápění
  Vladimír Fridrich, dipl. tech.
 • Dělené otopné soustavy
  Ing. Vladimír Jirout
 • Topné kabely a elektrické podlahové vytápění
  Ing. Josef Soušek
 • Elektrokotelny
  Ing. Josef Ceé
 • Elektrické podlahové stěnové a stropní vytápění
  Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Ohřívání teplé vody a elektrická energie
  Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Bivalentní zdroje tepla ve vytápění
  Ing. Richard Valoušek
 • Elektrická energie - kombinace tepla a chladu
  Ing. Vladimír Galád
14.00 hod Předpokládané ukončení semináře

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení a s prostorem pro diskusi.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání:
Svaz českých a moravských bytových družtev, Podolská 50, Praha 4 - Podolí. Doprava: tramvaje č. 3, 17, 21 - Stanice Dvorce.

2. Přihláška:
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 23.10.2002 (v případě zaslání přihlášky e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci).

3. Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním semináře a na zhotovení sborníku
- pro členy STP - 800,- Kč
- pro ostatní - 950,- Kč

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

4. Úhrada poplatku:
Ppoplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, číslo účtu 43837-011/0100, variabilní symbol 202 02 03, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 221 082 353
fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama