Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Deset pravidel, jak doma nebo na chalupě zacházet s plynovými lahvemi

Propanové a propanbutanové lahve jsou u nás velmi oblíbené, skoro půl milionu českých domácností je využívá pro grilování, vaření nebo vytápění. Ať už plynové lahve používáte doma, na chatě nebo v kempu, měli byste si být jistí, že s nimi zacházíte správně a nehrozí vám tak žádné riziko.

Propan i propan-butan je bezpečná energie za předpokladu, že se při jejím užívání dodržují základní pravidla,“ vysvětluje Jaromír Špičák, odborník ze společnosti Flaga, největšího dodavatele propan-butanových lahví v ČR. Pojďme se tedy podívat, jaká pravidla to jsou.

Pravidlo č. 1: Pozor dávejte již při nákupu lahve

Před každým nákupem byste měli danou lahev pečlivě zkontrolovat. Začněte fyzickým vzhledem. Nikdy nekupujte lahev napadenou korozí, promáčklou lahev nebo lahev s poškozeným límcem, podstavcem či ventilem.

Pravidlo č. 2: Nekupujte lahev bez platné bezpečnostní zkoušky

Při nákupu zkontrolujte také datum poslední periodické zkoušky lahve, která prokazuje, že je daná lahev bezpečná. Datum poslední zkoušky je umístěno na límci lahve, na štítku připojeném pod ventilem, u starších typů pak může být také uvedeno na jejím podstavci. Pro snadnější orientaci je tento údaj uveden duplicitně zvýrazněným nástřikem na těle lahve. „Podle platných předpisů je maximální lhůta pro provedení periodické zkoušky pro většinu plnících subjektů 10 let. 15 let platnosti periodické zkoušky platí pouze pro ocelové lahve plněné subjekty, které mají akreditaci od dozorčího orgánu,“ upřesňuje Špičák.

Pravidlo č. 3: Lahve nikdy neplňte na čerpací stanici

Plynové lahve mohou plnit pouze specializované plnírny, nikdy je proto není možné plnit na čerpací stanici z výdejního stojanu s LPG, a to ani za asistence obsluhy. Plněním na čerpací stanici se vystavujete riziku přeplnění lahve, které může vést ke vzniku rizikových situací. „Na čerpací stanici, kde mají lahve uloženy např. v klecích, samozřejmě můžete bezpečně vyměnit prázdnou lahev za plnou,“ dodává Špičák.

Pravidlo č. 4: S lahvemi manipulujte opatrně

Především dávejte pozor, aby při přenosu nedošlo k poškození lahve nebo jejího ventilu. S lahvemi nikdy neházejte ani je neválejte po obvodu jejich pláště.

Pravidlo č. 5 Lahve vozte zajištěné v kufru

Lahve vozte vždy v kufru auta nebo na korbě, nikdy v kabině řidiče nebo posádky vozidla. Před cestou lahev vždy zajistěte proti posunu a převržení.

Pravidlo č. 6: Lahve skladujte ve správné poloze

Lahve je potřeba vždy skladovat a používat pouze ve svislé stojaté poloze. „Výjimku tvoří pouze speciální lahve určené pro vysokozdvižné vozíky, které je možno používat v poloze naležato. Tyto lahve se ale nesmí používat pro domácnost nebo běžné spotřebiče,“ říká Špičák.

Pravidlo č. 7: Místo pro skladování lahve vybírejte pečlivě

Lahve byste nikdy neměli skladovat v nevětraných nebo špatně větraných prostorech, sklepích nebo prostorách pod úrovní terénu, v místnostech určených ke spaní, v šatnách, koupelnách či půdních prostorách, ve světlících, garážích, kotelnách nebo na místech, kde by mohly být vystaveny tepelným vlivům. Lahev, která momentálně není připojená ke spotřebiči, musí být vždy uzavřená a opatřená těsnou zátkou.

Pravidlo č. 8: Lahev vždy ke spotřebiči připojujte dle pokynů

Na lahvích od osvědčených dodavatelů naleznete plombu (pečeť kvality), na níž jsou vysvětleny základní pokyny ke správnému postupu připojení lahve. Zároveň byste se měli řídit pokyny výrobce spotřebiče, k němuž lahev připojujete.

Pravidlo č. 9: Pravidelně měňte komponenty lahví

Myslet byste měli především na pravidelnou výměnu těsnění regulátoru, hadic (jednou za 5 let) a regulátoru tlaku plynu (jednou za 10 let).

Pravidlo č. 10: Provádějte pravidelné kontroly

Zásadní je kontrola těsnosti všech spojů a stavu samotného těsnění, především připojovacího šroubení regulátoru tlaku. Kontrolu těsnění je nejlepší provádět detektorem nebo pěnotvorným roztokem (postačí mýdlová voda) – případné netěsnosti se projeví tvorbou bublin. Netěsnící zařízení byste neměli za žádných okolností používat. „Kontrolu byste měli provádět pravidelně každé tři měsíce nebo při každé výměně lahve či jiné části plynového zařízení. Před a při výměně lahve nebo jejím odpojení vždy dbejte na to, aby v blízkosti nebyl otevřený oheň, zapnuté elektronické spotřebiče či světla,“uzavírá Špičák.


 
 
Reklama