Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Júnové školenie inštalatérov OZE

Pred letnými prázdninami prebehne v júni/červnu ešte jedno akreditované školenie.

UPOZORNENIE: Nakoľko sa blíži čas letných prázdnin a dovolenkového obdobia, ďalšie školenie počas tohoto obdobia nie je plánované. Preto všetkým záujemcom odporúčame absolvovanie akreditovaného školenia ešte v júnovom termíne.

Posledné školenie pred letnými prázdninami prebehne v termíne 18. - 20.6.2014 (kombinovaný modul FV + FT)

Budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky. Začneme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike:

  • 18.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov"
  • 19.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov" + Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"
  • 20.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"

Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).
Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:
Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184
Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z. Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
logo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Jeden z největších světových výrobců vysokovýkonných selektivních slunečních kolektorů a příslušenství na solární zařízení. Kolektory THERMO/SOLAR mají certifikaty kvality Solar Keymark. Naše firma má „osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných ...

 
 
Reklama