Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Daikin CZ oznamuje změny v managementu

Novým výkonným ředitelem se k 1. 4. 2014 stává Josef Brož, který na pozici vystřídá Hrvoje Krapaniće, jež byl povolán jako regionální obchodní ředitel do vedení společnosti DAIKIN CENTRAL EUROPE GmbH do Vídně.

Josef Brož bude zodpovědný za vedení české pobočky se sídlem v Praze. Pan Brož nastoupil do Daikin CZ v roce 2013 jako obchodní ředitel. Zkušenosti z obchodu získal ve společnosti z oboru stavebnictví, ve které působil 7 let jako obchodní ředitel. V Daikin CZ se poslední rok zabýval především obchodní strategií společnosti. Ujal se nastavení optimalizace obchodní strategie s vysokou orientací na zákazníka. Tato strategie byla implementována jak do zákaznického přístupu, tak do interní obchodní organizační struktury.

V souvislosti s nástupem na novou pozici Josef Brož prohlásil: „Jmenování je pro mě obrovská výzva a závazek zároveň. Věřím, že se mi podaří navázat na úspěšnou práci Hrvoje Krapaniće a tímto mu děkuji za vše, co pro společnost udělal,“ říká pan Brož a dodává: „Bezprostředním cílem pro následující období je úspěšně dokončit rozpracované projekty navazující na zvýšení efektivity našich služeb zákazníkům a posílit naše postavení v České republice. V dlouhodobém horizontu se pak jedná o optimalizaci vnitřního chodu společnosti tak, aby byla schopna plně uspokojovat budoucí potřeby našich zákazníků.“

Hrvoje Krapanić, který ve skupině Daikin pracuje již 8 let, začal svou kariéru jako výkonný ředitel Daikin Chorvatsko. Na chorvatském trhu se staral především o koordinaci oblasti prodeje. V roce 2012 přesídlil do Prahy a stal se výkonným ředitelem Daikin pro Českou republiku. Ujal se zde řady úkolů v oblasti prodeje, marketingu a rozvoje prodejních kanálů. K 1. 4. 2014 se přesouvá do centrály Daikin pro střední, východní a část jihovýchodní Evropy, která se nachází ve Vídni. Nadále bude rozšiřovat své manažerské zkušenosti jako Regionálním obchodní ředitel pro Českou republiku, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Makedonii, Kosovo a Černou Horu.

Hrvoje Krapanić říká: „V České republice jsem získal nové poznatky a zkušenosti z dalšího trhu našeho regionu Střední, Východní a části JV Evropy. Během téměř dvou let jsem zaznamenal výbornou spolupráci na velmi profesionální úrovni jak se zákazníky, tak českým týmem,“ a dále pan Krapanić dodává: „Přijal jsem novou pozici jako výzvu pokračovat i nadále v rozvoji dalšího růstu naší firmy. V následujících letech bude mým hlavním cílem posílit pozici společnosti v rámci regionu pomocí inovativních a inteligentních řešení nejvyšší kvality, které jsou žádané jak v komerčním sektoru, tak mezi koncovými zákazníky.“

Daikin působí na českém trhu od roku 2000, předmětem podnikání společnosti je distribuce klimatizačních systémů, tepelných čerpadel a chladicích systémů pro rezidenční, komerční a průmyslové využití. V Praze má Daikin 23 zaměstnanců. Obrat celého regionu Daikin Central Europe byl v roce 2012/2013 114.5 milionů EUR. Více informací se dozvíte na www.daikin.cz.


Josef Brož, nový výkonný ředitel DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. k 1. 4. 2014.

Hrvoje Krapanić, nový regionální obchodní ředitel pro Českou republiku, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Makedonii, Kosovo a Černou Horu ve společnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE GmbH k 1. 4. 2014.

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.

 
 
Reklama