Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hydronické systémy s. r. o.si Vás dovolují pozvat na seminář firem
pod názvem

Energie pod vaší kontrolou 2002

15.10.2002 Hradec Králové
16.10.2002 Brno
17.10.2002 Ostrava
21.10.2002 Ústí nad Labem
22.10.2002 Plzeň
23.10.2002 České Budějovice
24.10.2002 Praha


Seminář je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a MaR.

V rámci semináře bude slavnostně pokřtěna nová armatura InLine koncepce.
Česká republika byla v roce 2001 nejdynamičtěji se rozvíjejícím trhem armatur InLine koncepce. O oblibě regulátorů tlakové diference REGULATOR 2000 DA 516, D 512 a DKH 512 svědčí fakt, že jsou užívány jak teplárenskými společnostmi a výrobci kompaktních předávacích stanic v sítích CZT, tak při rekonstrukcích rozvodů UT v panelových domech pro stabilizaci tlakové diference na patě objektu. Právě proto se bude křest nové armatury InLine koncepce konat právě u nás.

Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a aktuální projekční podklady firem:
GAMPPER - kompletní sortiment termostatických radiátorových ventilů a příslušenství
CRANE - ucelený sortiment armatur pro efektivní hydronické vyvažování potrubních sítí
REGULATOR 2000 - regulátory tlakové diference, regulátory průtoku, unikátní koncepce InLine armatur
TAC (TA Control) - regulační ventily, ovládací pohony, regulátory, kompletní sortiment MaR

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONICKÉ SYSTÉMY s.r.o.

Modřanská 98Šámalova 78
147 00 Praha 4615 00 Brno
tel: 24446 6792-3tel.: 54524 7246
fax: 24446 1381fax: 54524 7519
e-mail: seminar@hydronic.cz


Data a místa konání:

15.10.2002 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
16.10.2002 Brno Hotel International, Husova 16
17.10.2002 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
21.10.2002 Ústí nad Labem Hotel Vladimír, Masarykova 36
22.10.2002 Plzeň Plzeňský Prazdroj, reprezentační prostory, U Prazdroje 7
23.10.2002 České Budějovice Hotel Gomel, Plzeňská 2/1
24.10.2002 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program semináře:

8.30 hod Prezence účastníků
8.50 hod Zahájení, úvodní slovo
9.00 hod Zajištění správného a bezhlučného provozu termostatických radiátorových ventilů, stabilizace tlakové diference, zajištění stavu dle požadavků zákona č.406/2000 Sb. pomocí jediné armatury InLine koncepce
9.45 hod Slavnostní pokřtění nové armatury InLine koncepce
10.00 hod 2-cestné regulační ventily - nedílná součást hydronické soustavy
11.00 hod Přestávka, občerstvení
11.15 hod Nová generace 2-cestných regulačních ventilů, zajištění max. autority regulačního ventilu, zamezení jeho předimenzování, vliv změny dispozičního tlaku na deformaci charakteristiky regulačního ventilu
12.15 hod Okruhy s 3-cestnými regulačními ventily, vyvažování portů 3-cestných regulačních ventilů - praktické poznatky
13.00 hod Závěr semináře

Mezi jednotlivými bloky je počítáno s časem na diskusi. Přednášející se těší na Vaše otázky.

Podmínky účasti:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.
Pokud máte zájem o účast, odešlete, prosím, přihlášku obratem, nejpozději však 7 dnů před seminářem, na který se přihlašujete.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 221 082 353
fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama