Zlatý zavináč 2002 - vyhlášení soutěže o nejlepší internetové stránky z oboru TZB

Datum: 13.9.2002  |  Organizace: Topinfo s.r.o., Progres Partners Advertising, spol. s r.o.

Firemní internetové stránky se stále více stávají "výkladní skříní" i u těch firem, které žádné výkladní skříně nemají. A právě neustále vzrůstající význam firemních internetových prezentací se stal podnětem pro vznik soutěže Zlatý @.

Hodnotit internetové stránky je náročný úkol, mnohým může připadat i zbytečný. Ale právě proto, že se internetové stránky stávají běžnou prezentací firmy, která často předchází telefonátu, nebo osobní návštěvě, jejich význam a důležitost stoupá. A tím zcela logicky nastávají podmínky i porovnání jejich úrovně. V době, kdy již prakticky každá firma svoje internetové stránky má, se vlastníci kvalitních stránek jistě rádi pochlubí a porovnají jejich úroveň s konkurencí. Aby bylo toto porovnání co nejobjektivnější, budou přihlášené stránky hodnoceny jednak porotou sestavenou z odborníků a jednak hlasováním návštěvníků prostřednictvím on-line formuláře na portálu TZB-info.


Zlatý @ - soutěž o nejlepší internetové stránky z oboru technická zařízení budov
pořádaná u příležitosti konání mezinárodního veletrhu "AQUATHERM Praha 2002"

PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Úvod
Soutěž o nejlepší internetové stránky na veletrhu "Aquatherm Praha" je podnětem pro firmy působící v oboru technická zařízení budov k přijetí internetu jako moderního komunikačního prostředku pro navázání vztahů s odbornou i širokou veřejností. Nejlepším internetovým stránkám je udělováno ocenění "Zlatý @" a "Zlatý @ TZB-info".

1.1.Pořadatelé soutěže:
Progres Partners Advertising, spol. s r.o.
Topinfo s.r.o.

1.2.Garant soutěže:
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení


2. Všeobecné zásady

2.1.Účastníci
Do soutěže mohou být přihlášeny internetové stránky tuzemských nebo zahraničních vystavovatelů veletrhu "Aquatherm Praha 2002".

2.2.Přihláška
Do soutěže budou přijaty internetové stránky na základě on-line přihlášky. Přihlašovací formulář do soutěže bude dostupný na internetovém portálu TZB-info (www.tzb-info.cz) v oblasti věnované veletrhu "Aquatherm Praha" v období od 15.9.2002 do 31.10.2002.

Kromě vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře je podmínkou zařazení do soutěže i úhrada registračního poplatku ve výši 200,- Kč na účet společnosti Topinfo s. r. o. číslo 27-6676670247/0100 (Komerční banka) do 10.11.2002. Jako variabilní symbol uvede přihlašovatel svoje IČ. Po obdržení platby bude obratem zaslána poštou faktura a přihlašované stránky zařazeny do soutěže.

2.3.Internetové stránky
Přihlášené internetové stránky musí být dostupné a funkční nejpozději k poslednímu dni, kdy je možné stránky do soutěže přihlásit. Přihlašovatel může přihlásit do soutěže pouze jedny internetové stránky (jedna URL adresa) a tyto stránky musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce.

2.4.Vyřazení ze soutěže
Přihlášené internetové stránky nebudou hodnoceny pokud:
a) nebudou funkční nebo dostupné a to z jakéhokoliv důvodu
b) nebude provedena úhrada poplatku
c) nesplňují podmínky v čl. 2.3.


3. Hodnocení porotou

3.1.Soutěžní porota
Hodnocení přihlášených internetových stránek provede soutěžní porota složená z vybraných odborníků, které jmenují pořadatelé soutěže po dohodě s garantem soutěže. Pořadatelé po dohodě s garantem soutěže jmenují předsedu soutěžní poroty. Jednání soutěžní poroty je neveřejné a řídí jej předseda. Proti rozhodnutí soutěžní poroty není možné podat odvolání.

3.2.Kritéria hodnocení
Přihlášené internetové stránky budou hodnoceny především z těchto hledisek:
a) informační obsah (šíře poskytovaných informací)
b) služby, které stránky nabízejí uživatelům
c) uživatelská přívětivost stránek, způsob ovládání a získávání informací
d) rychlost načítání stránek
e) vyspělost použitých technologií, způsob technického řešení
f) kvalita designu a grafického zpracování

3.3.Ocenění
V hodnoceném ročníku soutěže bude uděleno jedno ocenění "Zlatý @" těm stránkám, které soutěžní porota vybere jako nejlepší.


4. Hodnocení veřejností

4.1.Hlasování na portálu TZB-info
Kromě rozhodnutí poroty bude hodnocení přihlášených internetových stránek provedeno veřejným hlasováním prostřednictvím portálu TZB-info. Hlasovat budou moci průběžně všichni návštěvníci portálu TZB-info pomocí on-line hlasovacího formuláře od 1.11.2002 do vyhlášení výsledků soutěže. Hlasovací formulář bude dostupný na portálu TZB-info (www.tzb-info.cz) v oblasti věnované veletrhu "Aquatherm Praha".

4.2.Ocenění
V hodnoceném ročníku soutěže bude uděleno jedno ocenění "Zlatý @ TZB-info" těm stránkám, které dostanou při hlasování největší počet hlasů.


5. Vyhlášení výsledků soutěže

5.1.Ocenění uděluje přihlašovateli vítězných stránek předseda soutěžní poroty spolu se zástupci pořadatelů a garanta při slavnostním vyhlášení soutěže.

5.2.Pořadatel veletrhu "Aquatherm Praha" zabezpečí podle zprávy soutěžní poroty zveřejnění výsledků soutěže v hromadných sdělovacích prostředcích.


Kontakt pro dotazy k soutěži:
Topinfo s.r.o.
Adéla Bystřická
Berounská 68
270 61 Lány
tel.: +420-313 502 525
e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz

 

Hodnotit:  

Datum: 13.9.2002
Organizace: Topinfo s.r.o., Progres Partners Advertising, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastíKärcher se stal reklamním partnerem nového filmu „Mission: Impossible - Fallout"Hliníkové žlaby SATJAM nyní ke střeše ZDARMA