Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Britský systém 4 Projects pro správu a řízení projektů nyní v češtině

Pozvánka na seminář "Stavební zakázky: spolupráce a komunikace" v Praze, v úterý 26. března 2013. Přihlášení a další informace jsou k dispozici na www.callida.cz.

Steve Spark, obchodní ředitel EMEA britské společnosti 4Projects, představí moderní systém pro správu a sdílení dokumentů společně se svým českým zástupcem – softwarovou společností Callida. 4Projects ve Velké Británii v současnosti využívá 18 z největších 20 stavebních dodavatelů. Systém vznikl na bázi zkušeností zakladatelů 4Projects s více než 2 000 projektovými týmy. Realizovaný objem projektů řízených pomocí systému 4Projects činí již 150 miliard USD. 4Projects se postupně stává důležitým nástrojem pro správu firemních procesů ve stavebnictví i v dalších odvětvích ekonomiky.

Mezi nejvýznamnějšími projekty řízenými prostřednictvím 4Projects jsou např. Olympijský stadion v Londýně, Olympijské mediální centrum, Fotbalový stadion Arsenal nebo ropná plošina Centrica atd. Zákazníky 4Projects jsou mj. nadnárodní společnosti VINCI, Bouygues Construction, E.ON nebo ING. V prosinci loňského roku objednal službu Rolls-Royce.

4Projects byl oceněn řadou významných cen v posledních letech např.: Construction Computing Awards: Product of 2012, Construction Computing Awards: Company of the Year 2010, Ernst and Young Entrepreneur of the Year 2009 a dalšími.

4Projects působí v oblastech: Anglie, Severní Amerika, Kanada, Jižní Afrika, Hong Kong, Austrálie, Dánsko, Nizozemí, Polsko, Rumunsko

.

Česká republika je zastoupena společností Callidou od června 2012. 4Projects je nově k dispozici tedy i v češtině včetně místní podpory, školení a implementace. 4Projects nabízí kromě správy dokumentů úzkou provázanost s poštovním klientem MS, přehlednou práci s kalendářem a s úkoly, zasílání pravidelných denních nebo týdenních reportů monitorujících související aktivity. Umožňuje neomezený objem ukládaných dat či počet záznamů. Služba je dodávána s neomezeným počtem přístupů k systému pro uživatele i jeho subdodavatele za pevné měsíční náklady.

4Projects je provozován formou SaaS (Software as a Service – Cloud Computing) a splňuje náročné podmínky ISO/IEC 27001.ISO/IEC – mezinárodně platného standardu, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.
Společnost Callida působí na českém trhu více než 20 let jako přední dodavatel software primárně pro oblast stavebnictví. Její hlavní produkt systém euroCALC 3 je určen pro komplexní řízení stavebních zakázek, který využívají přední developerské, projekční, stavební i montážní společnosti. Česká Pojišťovna a Generali využívají systém euroCALC 3 k oceňování škod způsobených např. živelnými pohromami a nenadálými přírodními událostmi.
Více na: www.callida.cz, www.4projects.cz
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama