Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dlažby na terasách nad uzavřeným prostorem

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit.

Dlažby na terasách nad uzavřeným prostorem Ceresit

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Také zde platí, že věnujete-li tomuto problému předem patřičnou pozornost, nemusíte se bát, že Vám později způsobí nějaké těžkosti.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou Ceresit CN 83 (s přidáním emulze Ceresit CC 81). Alternativa: Vyrovnávací hmota Ceresit CN 87.

Penetrace

Před pokládkou izolačních těsnicích pásů připravte podklad nátěrem Ceresit BT 26 pro zvýšení přilnavosti pásu.

Izolace podkladu

Připravte si nařezané pásy potřebné délky, odstraňte voskovaný papír a nalepte samolepicí těsnicí pás Ceresit BT 21 na podklad s přesahem min. 8 cm přes sebe.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou Ceresit CN 87. Vložením oddělující podložky zamezte spojení cementového potěru s těsnicím pásem.

Utěsnění podkladu

Proveďte elastickou těsnicí maltou Ceresit CR 166. Alternativa: Dvousložkové utěsnění Ceresit CL 50 proveďte ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve základní hloubkový nátěr Ceresit CT 17 a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás Ceresit CL 52.

Lepení dlažby

Flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 16 lepte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: Flexibilní lepicí malty Ceresit CM 17, CM 17 Stop Dust, CM 19, lepte kombinovanou metodou (potírejte lepicí maltou i zadní stěnu dlaždic), případně CM 19, lepicí malta umožňuje nanášení pouze na podklad.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand‘Elit. Alternativa: Ceresit CE 35 Super. Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte těsnicím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem Ceresit CS 25. Alternativa: Ceresit FT 101.

 
 
Reklama